Za posledný mesiac bolo na útvare mestskej polície prijatých viacero oznámení, ktoré sa týkali voľného pohybu diviačej zveri po verejných priestranstvách v okolí priehradného múra zvolenskej vodnej nádrže na Sekieri a v okolí bytoviek na Záhonku.

Zo šetrenia a preverovania týchto oznámení bolo zistené, že sa jedná sa o diviačiu zver, ktorá si najmä v nočných hodinách chodí pravdepodobne pochutnať na plodoch z ovocných stromov na uvedených miestach.

Hliadky mestskej polície v týchto prípadoch niekoľkokrát zasahovali a to tým, že diviačiu zver zahnali čo najďalej od obytnej zóny, aby nedošlo k nechcenému stretu s občanmi priľahlého sídliska.

Na základe výskytu diviakov v tejto lokalite, boli o veci upovedomené príslušné inštitúcie ako obvodný lesný úrad a užívateľ poľovného revíru poľovné združenie Habrovec, ako zložkám ktoré sú v zmysle zákona oprávnené vykonať odchyt prípadne lov na poľovných či nepoľovných plochách.

„Keďže sa nejedná o prvý prípad, kedy boli v okolí priehrady spozorované tieto zvieratá, z bezpečnostného hľadiska žiadame občanov a návštevníkov nášho mesta o zvýšenú opatrnosť v tejto časti mesta najmä v nočných hodinách, až po dobu kým nebude zabezpečený odchyt, prípadný lov spomenutej diviačej zveri,“ priblížil náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.