Banskobystrická regionálna správa ciest aktivovala v piatok 18.11. 2011 od 18.00 h dispečerské pracoviská na jednotlivých závodoch. Centrálne dispečersko-spravodajské pracoviská sú obsadené nepretržite dispečerom zimnej služby. Banskobystrický samosprávny kraj sa prostredníctvom BBRSC bude starať o 2 350 km ciest II. a III. triedy. Na zimnú údržbu je v kraji pripravených 249 mechanizmov (sypače, traktory, grédre, frézy, nakladače). Jednotlivé závody sú v súčasnosti dostatočne pred zásobené posypovým materiál, ktorý sa bude počas zimnej služby priebežne dopĺňať (drva – 29760 ton, soľ – 7411 ton, MgCl 2 – 11 ton).

Zvolenský centrálny dispečing môžete kontaktovať na telefónnom čísle 045/522 45 15.