Banskobystrický samosprávny kraj podporil takmer 25-tisíc eurami kúpu špičkového rehabilitačného zariadenia TheraSuit do Špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej.

Detským pacientom toto zariadenie vďaka špeciálnemu „kozmickému“ obleku a systému cvičení s využitím klietkovej konštrukcie pomôže postupne zlepšiť rozsah pohybu a postaviť sa na vlastné nohy.

Nadštandardné rehabilitačné zariadenie, ktoré pacientovi prináša úplne nový zážitok v stoji i v pohybe, odľahčí telo od gravitácie a umožňuje dávkovať záťaž pri cvičení pre jednotlivé svalové skupiny, už využívajú detskí pacienti v Špecializovanom liečebnom ústave (ŠLÚ) Marína v Kováčovej.

Zariadenie TheraSuit kúpili vďaka prostriedkom z Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý naň prispel sumou 24 810 eur.

„Toto je špeciálna príležitosť, pretože si uvedomujem, vnímam a vidím, že množstvo ľudí, a špeciálne detí, prekonáva ťažké bolesti a diagnózy, s ktorými statočne bojujú. Som veľmi rád, že toto zariadenie sme podporili napriek tomu, že toto nie je naša priama kompetencia a toto zariadenie nepatrí do našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Chcem za to poďakovať aj poslancom, že sme našli aj ich podporu. Spravili sme tak ako výraz úcty a rešpektu voči deťom, ktoré sa tu liečia, a zároveň symbol vďaky voči zamestnancom tohto zariadenia, ktorí im pomáhajú ich ťažkosti prekonávať,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

Systém TheraSuit zabezpečí komplexné liečebné cvičenie pacientov rôznych vekových kategórií a má viacero súčastí. Využíva napríklad špeciálny oblek, ktorý vznikol v rámci kozmického výskumu a umožňuje vďaka mnohým špeciálnym úponom individuálne zapojenie, či naopak vypojenie chybne fungujúcich svalových skupín.

„Komplex pomôcok je veľmi nápomocný pri rehabilitácii, je akoby ďalšou rukou fyzioterapeuta – pomáha pacienta zaistiť v určitej polohe, ale aj dávkovať mu záťaž. Pulley systém je vysoko individuálny odporový tréning vykonávaný v špeciálnej cvičebnej klietke. Pomocou popruhov a závaží sa precvičuje izolovaný pohyb a tým aj konkrétne svalové skupiny zodpovedné za tento pohyb. Spider terapia, tzv. pavúk, pomocou ôsmich pružných popruhov v cvičebnej klietke odľahčí telo pacienta od gravitácie a tým mu umožní zažiť pocit nezávislosti zo samostatného postoja na vlastných nohách,“ dopĺňa primárka ŠLÚ Kováčová Katarína Recabarrenová.

Toto zariadenia môžu využívať pacienti s diagnózami detská mozgová obrna, vrodené vývojové chyby centrálnej nervovej sústavy a pohybového aparátu, rázštepy chrbtice, hydrocefalus, stavy po cievnych mozgových príhodách, nádoroch mozgu, kraniocerebrálnych traumách či úrazoch chrbtice.

„Som rád, že môžem aj takto verejne poďakovať pánovi predsedovi a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutý finančný príspevok. Sme zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou, o to viac si vážim prístup BBSK, že podporil takýto projekt, ktorý slúži prioritne detským, ale aj dospelým pacientom. Verím, že naša úspešná spolupráca bude pokračovať,“ doplnil Vladimír Sitarčík, riaditeľ ŠLÚ Marína.

Za posledných päť rokov investoval Banskobystrický samosprávny kraj viac ako 10 miliónov eur do zariadení sociálnych služieb, len v okrese Zvolen to bol viac ako milión. Prišiel tiež s inovatívnym nápadom Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré dokážu pokryť väčšie územia a starostlivosť o seniorov preniesť do ich domáceho prostredia.

„Snažíme sa aj poradiť a nasmerovať samotné ministerstvo zdravotníctva, aby venovalo pozornosť ambulantnému sektoru – aj tu, pri tejto príležitosti zmienim, že napriek tomu, že pán premiér sľúbil navýšenie platieb aj pre toto zariadenie od zdravotných poisťovní, doposiaľ sa tak nestalo. Hovorím o sumách rádovo v stotisícoch eur, ktoré im dnes chýbajú. Je mimoriadne dôležité, aby takéto zariadenia mali to, čo im chýba, aby dostali, čo im bolo sľúbené,“ uzavrel Ondrej Lunter.