V pondelok 16. októbra sa pre 46 šiestakov zo základných škôl vo Zvolene, Banskej Bystrici, Badíne, Sliači a Vígľaši začal inak ako bežný školský deň. Stali sa študentmi už 8. ročníka Detskej lesníckej univerzity.

Slávnostné otvorenie a hneď aj prvé prednášky a zážitky odštartovali ráno o 8.30 hod, v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Počas deviatich mesiacov štúdia čaká malých záujemcov o les a lesníctvo nielen univerzitné prostredie, kde si môžu vyskúšať vysokoškolské štúdium, ale aj netradičné miesta výučby ako virtuálna jaskyňa, lesný sklad, či obľúbené a osvedčené miesta živého učenia v lese a arboréte.

Čo je les, čo žije a rastie v lese, čo je biodiverzita, biomasa, čo musí vedieť lesník a čo lesu škodí? To všetko sa dozvedia malí študenti prostredníctvom zaujímavých prednášok odborníkov z univerzitného a výskumného prostredia  a počas zážitkového vyučovania v podobe lesnej pedagogiky.

Detskú lesnícku univerzitu v školskom roku 2017/2018 organizuje Národné lesnícke centrum Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami Slovenskej republiky, š.p., Lesmi Slovenskej republiky, š.p. a Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene – meste lesníctva.  Jej úspešných absolventov čaká po všetkých prednáškach a aktivitách slávnostná promócia.

Mottom Detskej lesníckej univerzity je heslo, ktorého význam pochopia jej študenti prostredníctvom zážitkového učenia a vychádza z posolstva, ktoré nám zanechala jedna z najvýznamnejších osobností dejín slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie. „Zachováme lesy pre budúce generácie, lebo osud lesov je v našich rukách“.