den-zdravia-zvolenRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pripravuje na stredu 10. apríla akciu Deň zdravia mesta Zvolen.

V zasadačke na prízemí Mestského úradu vo Zvolene vás v stredu od 8.00 h do 12.00 h bezplatne vyšetria a odborne poradia. Záujemcovia o krvné vyšetrenia by mali prísť nalačno. Pripravených je aj viacero sprievodných akcií.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene poskytuje počas celého roka Poradňu zdravia vo svojom sídle na Nádvornej ulici č. 12, kam sa je ale potrebné nahlásiť vopred. Viac informácií nájdete na stránke www.ruvzzvolen.sk.