Príležitosť zoznámiť sa s prostredím školy a podmienkami štúdia na Gymnáziu Ľudovíta Štúra poskytne budúcim stredoškolákom Deň otvorených dverí.

Utorok 29. novembra sa dvere Gymnázia Ľudovíta Štúra otvoria aj pre verejnosť. Program je pripravený od ôsmej hodiny ráno až do neskorších popoludňajších hodín. Dozviete sa všetko o možnostiach štúdia na škole, získate informácie o Školskom vzdelávacom programe, o prijímacích skúškach, o vyučovaní cudzích jazykov, o voliteľných predmetoch, o profilácii štúdia podľa individuálnych potrieb študentov, o maturite, zoznámite sa s ponukou v oblasti záujmovej a športovej činnosti, s možnosťami ďalšieho štúdia absolventov školy. Budete mať možnosť navštíviť vynovené priestory školy a zoznámiť sa s rozmanitou škálou školských i záujmových aktivít.

Gymnázium Ľudovíta Štúra pripravuje študentov vo Zvolene už viac ako 90 rokov. V historickom čase zmenilo osemkrát svoj názov a taktiež osemkrát sa sťahovalo z budovy do budovy. V tej súčasnej, ktorá prešla v školskom roku 2009/2010 rozsiahlou rekonštrukciou, je od roku 1988.