PR článok | Foto: Alraun / Shutterstock.com | 20.5.2020

Čo by sme mali vedieť o DPF filtroch?

To, v akom stave je životné prostredie, je naša vizitka. Aj keď v súčasnosti sa najviac diskutuje o obmedzení plastov v prírode, veľmi dôležitou témou je aj zníženie škodlivín v ovzduší. Vyzerá to tak, že jediným riešením na zníženie emisií v ovzduší sú autá s alternatívnymi pohonmi.

V súčasnosti majú ale pomerne veľké zastúpenie v autách práve DPF filtre.

O aké filtre sa jedná?

Ak ste doposiaľ nemali možnosť stretnúť sa s DPF filtrom, čiže FAP filtrom, pravdepodobne máte nový automobil. DPF filtre, ktoré sú známe aj ako FAP filtre, sú zavádzané predovšetkým do starších dieselových áut a áut so vznetovými motormi. Toto zariadenie má za úlohu eliminovať množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Filtre pracujú v niektorých prípadoch až so 100% efektivitou, preto má ich zavádzanie do áut význam. Vo viacerých mestách totiž zakázali vstup do centier práve starším dieselovým autám, ktoré sú veľkými znečisťovateľmi ovzdušia.

Zníženie emisií v ovzduší

Prečo ale sú tieto filtre zavádzané do áut? Sú zavádzané najmä kvôli sprísňovaniu emisných noriem EURO. Kvalita ovzdušia je vo viacerých krajinách a metropolách veľmi zlá a práve preto limity škodlivín v exhalátoch motorových vozidiel musia byť menené, sprísňované.

Hlavnou úlohou týchto filtrov je znížiť emisie v ovzduší, čo sa im aj darí. Ak preto máte starší automobil, je potrebné, aby ste si kúpili kvalitný DPF filter, FAP filter, ktorý má za úlohu filtrovať pevné častice výfukových plynov.

Čistenie DPF

Keďže sa jedná o zariadenie, ktoré má filtrovať pevné častice výfukových plynov, je prirodzené, že sa časom zanáša. Ak ale nechceme riskovať, že nám filter zlyhá, potrebuje byť v pravidelných intervaloch čistený. Ekologické čistenie DPF vám zabezpečia firmy, ktoré sa špecializujú na repas aj na čistenie DPF filtrov.