Colníci z Colného úradu Banská Bystrica – pobočka Zvolen zadržali na letisku Sliač v osobnej batožine cigarety. Išlo o nezákonný dovoz tabakových výrobkov bez označenia.

V pondelok 18. júna vo večerných hodinách vykonávali colníci PCÚ Zvolen colný dohľad pri prílete lietadla z Egypta. Pri bežnej colnej kontrole cestujúcich našli v osobnej batožine jedenásť kartónov cigariet (2200 ks), ktoré neboli označené kontrolnou známkou. Takýto počet je neobvykle vysoký pri dovoze v leteckej preprave. Maximálne povolené množstvo dovozu tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku pri leteckej doprave na osobu je 200 kusov cigariet (teda 1 kartón).

Cestujúci boli zo Slovenska, ktorí boli na dovolenke v Egypte a ako uviedli colníkom, cigarety si kúpili pre vlastnú spotrebu na letisku. Nakoľko však išlo o nezákonný dovoz tabakových výrobkov, colníci museli uložiť pokutu a cigarety zaistiť. Finančná správa preto odporúča dovolenkárom informovať sa o tom, čo a v akom množstve je možné zo zahraničia doviezť.

Colníci v dovolenkovom období zameriavajú zvýšený výkon colného dohľadu najmä na kontrolu batožiny cestujúcich. Pre cestujúcich sú k dispozícii už pred samotnou pasovou a colnou kontrolou, kde ich podrobne informujú o dovoze tovaru z tretích štátov, o povolených limitoch a o zákaze dovozu tovaru, ktorý podlieha medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich rastlín a živočíchov „CITES“ ako aj o iných zákazoch a obmedzeniach vzťahujúcich sa na neobchodný tovar.