TS RÚVZ B. Bystrica (Mária Tolnayová) | 7.12.2014

Chrípka sa v kraji výrazne rozširuje

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v 49. kalendárnom týždni opätovný vzostup akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a jej podobných ochorení (CHPO).

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaÚdaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 57 percent lekárov pre deti a dorast a 51 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne. Počty chorých na ARO sú v porovnaní s výskytom v uplynulom týždni takmer rovnaký (vzostup o necelé pol percento) , výskyt chrípky sa v medzitýždňovom porovnaní však zvýšil o takmer 45 percent. Oproti rovnakému obdobiu je výskyt ARO vyšší takmer o 7 percent, výskyt CHPO sa zvýšil o necelých 6 percent. Lekári v tomto regióne zatiaľ nezaevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Vedúca odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Mária Avdičová zdôraznila, že epidemiológovia očakávajú naďalej vzostupný trend výskytu ARO aj CHPO a preto nepoľavujú v epidemiologickej bdelosti.

V 49. kalendárnom týždni evidoval v absolútnych číslach banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva 5952 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1699 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 556 prípadoch, čo je chorobnosť 159 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní so 48. kalendárnym týždňom stúpol počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (97 prípadov), zápalmi stredného ucha (73) a v 96 prípadoch zápalmi pľúc.

Najviac komplikácií – 8,8 percenta, sa vyskytlo tento raz vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov, 4,9 percent komplikácií je medzi ekonomicky činným obyvateľstvom. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Lučenec ( 847 prípadov, Rimavská Sobota (843 a Veľký Krtíš (657 prípadov. Chrípka a jej podobné ochorenia najviac postihli obyvateľov okresu, Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca. Ochorenia na ARO aj CHPO v absolútnych číslach najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva, nasledujú deti základných škôl (6- až 14-ročné) a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Len málo za týmito vekovými skupinami zaostáva chorobnosť adolescentov. Najnižší výskyt týchto ochorení je medzi seniormi.

V súvislosti s vývojom chorobnosti, ale aj počasia epidemiológovia upozorňujú, že je stále vhodný čas navštíviť svojho lekára prvého kontaktu a dať sa zaočkovať. Odporúčajú to hlavne rizikovým skupinám obyvateľstva, medzi ktorých patria pacienti so srdcovo-cievnymi ochoreniami, diabetici, onkologickí pacienti a ľudia s chronickými pľúcnymi chorobami, či tehotné ženy.