TS RÚVZ BB (M. Tolnayová) | 13.2.2015

Chrípka ešte zďaleka vrchol nedosiahla, chorých sú tisíce

Trend zvyšovania chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) v Banskobystrickom kraji pokračuje podľa epidemiológov aj v 7. kalendárnom týždni tohto roku podľa predpokladov. V porovnaní s uplynulým týždňom stúpol výskyt ARO takmer o 19 percent a výskyt CHPO o viac ako 29 percemt.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaEšte nepriaznivejšie to vyzerá v medziročnom porovnaní. Výskyt ARO je vyšší o 97 percenta a výskyt chrípky a jej podobných ochorení sa oproti uplynulému týždňu zvýšil takmer trojnásobne. Z 13 okresov Banskobystrického kraja sú lokálne epidémie v deviatich. Respiračné ochorenia či ťažšie prípady, ktoré prešli do chrípky a jej podobným ochoreniam vo veľkom zatvárajú v Banskobystrickom kraji aj školské zariadenia – zatvorených je až 27 materských a základných škôl v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Vyskytli sa aj 2 nové prípady SARI (ťažké akútne respiračné ochorenie).

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, eviduje v absolútnych číslach v 7. kalendárnom týždni celkom 13 727 chorých na rozličné respiračné ochorenia, čo predstavuje chorobnosť takmer 3480 na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich v tomto týždni. Z tohto počtu je 2194 prípadov chrípky, či chrípke podobných ochorení, čo jej chorobnosť 556 prípadov na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich v tomto týždni. Epidemiológovia banskobystrického RÚVZ urobili túto analýzu na základe hlásení 65 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 58 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu.

Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach je v okrese Banská Bystrica (2094), Veľký Krtíš (1525), Lučenec (1502), ale aj v okresoch Zvolen, Žarnovica a Revúca. Chorobnosť na chrípku je najvyššia v okrese Banská Bystrica (427), Zvolen (349) ale aj v okresoch Lučenec, Brezno a Rimavská Sobota. Epidemiológovia takýto vývoj očakávali a naďalej dodržiavajú prísnu epidemiologickú bdelosť hlavne v súvislosti s výskytom chrípky typu A(H1N1) v Českej republike.

Počet komplikácií z uvedených ochorení predstavuje v kraji 2,8 percenta. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (172 prípadov), v 119 prípadoch zápalom pľúc a v 88 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO však tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú – ako v uplynulom týždni, vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, žiakov základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Najnižší – aj keď nie nízky – výskyt je medzi seniormi. Podobný trend je aj vo výskyte CHPO s tým rozdielom, že najviac chorých na chrípku je medzi deťmi základných škôl.