Chorobnosť v kraji naďalej pretrváva. V porovnaní s posledným týždňom je síce rovnaký počet chorých na akútne respiračné ochorenia, ale chorých na chrípku je o 15% menej. Nemocnica Zvolen v tejto súvislosti obnovila návštevy na všetkých oddeleniach.

Na základe analýz z hlásení 63 percent lekárov pre deti a dorast a 51 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v 8. kalendárnom týždni 7847 chorých na akútne respiračné ochorenia (ARO). Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 773 prípadoch. V porovnaní s uplynulým týždňom je výskyt ARO na rovnakej úrovni, chorých na chrípku je ale o 15 percent menej. Počty chorých reprezentujú výsledky za celý Banskobystrický kraj.

„Najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach je opäť v okrese Zvolen, kde evidujú lekári vyše 1140 prípadov. Aj chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO) najviac postihli pacientov v okrese Zvolen. Nasleduje Brezno, Lučenec a Rimavská Sobota,“ informuje Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici.

Nemocnica Zvolen obnovila návštevy

Ako informovala Martina Pavlíková, hovorkyňa siete nemocníc Agel Sk a.s., na základe sporadického výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v regióne, čo potvrdila evidencia chorobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nemocnica Zvolen zrušila zákaz návštev  na všetkých oddeleniach s platnosťou od piatka 21. februára.

Najviac choré sú deti

Z hľadiska veku ochorenia na ARO najviac postihujú vekovú skupinu žiakov základných škôl a ekonomicky aktívne obyvateľstvo.  Najmenej chorých je medzi seniormi. Podobný vývoj je aj vo výskyte  chrípky a jej podobných ochorení. „Hygienici zavreli z dôvodu vysokej chorobnosti detí 14 materských a základnýách škôl v okresoch  Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovicaa Žiar nad Hronom,“ dodala hovorkyňa.

RÚVZ hlási sérologicky potvrdené sporadické ochorenie na vírusovú hepatitídu typu A anikterickej formy u 72 ročného dôchodcu z okresu Rimavská Sobota. „V rámci protiepidemických opatrení bol rozhodnutím epidemiológov nariadený lekársky dohľad, ohnisková dezinfekcia ako aj vakcinácia priamych kontaktov, “ informuje hovorkyňa.

Komplikácie nerastú

Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). V porovnaní so 7. kalendárnym týždňom je takmer na rovnakej úrovni počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. „Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 93 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 48 prípadoch a v 66 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – cca 4 percentá, sa vyskytlo vo vekovej skupine seniorov a adolescentov,“ hovorí Mária Tolnayová.

Epidemiológovia opätovne upozorňujú aj v súvislosti s koronavírusom, že chrípku, ako infekčné ochorenie spôsobené vírusom a útočiacim na dýchacie cesty by sme nemali podceňovať. „Vírus sa šíri z človeka na človeka pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní a prípadné epidémie chrípky vedú k vysokej chorobnosti v populácii a k výrazným ekonomickým stratám,“ skonštatovala hovorkyňa.