Novelizáciou nového zákona o cestnej premávke pribudla chodcom nová povinnosť, aby boli za zníženej viditeľnosti označení reflexnými prvkami. Určite to pomôže pri včasnom zaregistrovaní chodca pohybujúceho sa po komunikácii. Ako vodič aj chodec oceňujem snahu zvýšiť bezpečnosť chodcov a tým chrániť ich zdravie a životy. K týmto zvýšeným požiadavkám na chodcov, by sa však mohli na Sekieri a v Môťovej urobiť opatrenia pre chodcov na ktoré majú zo zákona nárok.  Myslím tým najmä úpravu povrchov miestnych komunikácií, chodníkov a doplnenie dopravného značenia.

chodnik11marca mladeznicka5 Na Mládežníckej ulici sú chodníky v dezolátnom stave a pohyb mamičiek s kočíkmi alebo vozíčkarov po nich je veľmi komplikovaný. V pláne rekonštrukcie infraštruktúry na rok 2014 je zahrnutá jeho oprava ale ja si dovolím tvrdiť, že už včera bolo neskoro. No ak by sa vozíčkar alebo osoba s kočíkom rozhodla prejsť z ulice 11.marca na Mládežnícku, tak by to asi nezvládla. Šikmá časť prepojovacieho chodníka je v dezolátnom stave a ďalšia časť sa postupne prepadáva, pretože je pod ňou vybudované koryto potoka z Kráľovej. Vozičkár alebo osoba kočíkom určite neprejde zo Školskej ulice na Gagarinovu, popri bývalej kotolni. Tam aj chodci prechádzajú iba po odvodňovacom rigole a paneloch. Preto sa musia mnohí aj starší občania porúčať obchádzkou po ulici F.Hečku a Okružnej ulice. V minulom roku po mnohých výzvach občanov konečne opravili povrch komunikácie na Mládežníckej ulici. Neviem kto preberal od firmy zrekonštruovanú cestu, ale určite sa pozabudlo na opätovné vyznačenie prechodu pre chodcov pri schodoch bývalej 4.ZŠ. Závažným nedostatkom vodorovného dopravného značenia je, že ak sa ako chodec vyberiem z Mládežníckej ulice na nákup do TESCA most Nižovecna Sekieri tak prechádzam cez cestu bez vyznačeného prechodu pre chodcov aj na Svoradovej, Svätoplukovej, námestím Cyrila a Metoda a Mojmírovej ulici. Celkovo na piatich miestach.Problémom v tejto Mestskej časti a konkrétne v Môťovej stále zostáva životy ohrozujúci most z Nižovca ponad rieku Slatina, ktorý je akýsi Damoklov meč nad chodcami, ktorí si trúfnu po ňom prejsť napriek vyznačenému zákazu.

V krátkom článku som spomenul niekoľko problémov s ktorými sa musia obyvatelia tejto Mestskej časti denne trápiť a to by som vedel písať aj o mnohých ďalších chýbajúcich chodníkoch a parkoviskách na Sekieri či stavu povrchu vozovky v Sekieri dolina. Na záver mi nedá napísať aj o petícii, ktorú sme 212 obyvatelia Môťovej spísali a osobne som ju doručil na Mestský úrad. Už je to viac ako pol roka a jediné čo bolo z petície realizované, bola čiastočná úprava dopravného značenia na ulici 11.marca a sčasti Školskej, ktoré sú v správe mesta. Doplnenie dopravných značiek na zvyšnú časť ulice Školskej a F.Hečka o ktorých sa tiež občania v petícii vyjadrovali, zostáva v nedohľadne. Dôvodom je, že ani orgány polície ODI vo Zvolene ani Odbor cestnej dopravy Okresného úradu Zvolen nerešpektujú Petičné právo Ústavy SR a každý deň vedome vystavujú obyvateľov Môťovej dopravným kolíziám a ohrozujú ich bezpečnosť.