Záujem zahraničných i domácich turistov o okres Zvolen v prvom polroku 2012 oproti rovnakému obdobiu minulého roku výrazne narástol. Služby 46 ubytovacích zariadení využilo celkom 34 261 návštevníkov. Vyplýva to z aktuálne zverejnených zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Počet ubytovacích kapacít v prvom polroku 2012 v okrese oproti prvému polroku 2011 stúpol o jedno, no celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 5 222 osôb. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Zvolen 22,13 EUR, v tom u domácich návštevníkov 19,48 EUR a u zahraničných návštevníkov 36,42 EUR. Priemerná cena za ubytovanie sa oproti 1. polroku 2011 zvýšila o 1,99 EUR.

V očiach turistov a návštevníkov v prvom polroku v rámci kraja najviac rástol okres Brezno. V breznianskom okrese bolo v prvom polroku 110 ubytovacích zariadení a cena za jedno prenocovanie sa v priemere vyšplhala až na 25,76 Eur, pri zahraničných turistoch na 32,73 Eur a celkový počet ubytovaných turistov oproti rovnakému obdobiu vlaňajška stúpol až o 11 223. Zvolen skončil v náraste počtu návštevníkov na druhom mieste. Susedný okres Banská Bystrica zaznamenal vôbec najvyšší prepad spomedzi všetkých okresov v kraji, keď ho navštívilo o 4068 návštevníkov menej, ako v rovnakom období minulého roka.

V Banskobystrickom kraji poskytovalo podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky ubytovacie služby ku koncu júna 2012 celkom 526 ubytovacích zariadení od ubytovania na súkromí, cez ubytovne, penzióny až po hotely. K dispozícii bolo 7 793 izieb s 20 491 lôžkami. Počas polroka 2012 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 190 839 návštevníkov, z toho 19,8 % bolo zahraničných. Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (7,1 % z celkového počtu návštevníkov) a Maďarska (2,6 %). Návštevníci z Nemecka mali zastúpenie 1,7 %, z Poľska 1,3 %, z Rakúska 0,9 % a z Južnej Kórei (0,5 % podiel).