Železnice Slovenskej republiky budú v 40. a 41. týždni rekonštruovať železničnú trať medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Vlaky tak prevažne na úseku medzi Sliačom a Banskou Bystricou nahradia autobusy.

vlakDopravné obmedzenia začnú v utorok 4. októbra a budú sa týkať osobných vlakov, ale aj rýchlikov. Až na jednu výnimku budú prestupy na autobus do Banskej Bystrice vždy pri stanici Sliač Kúpele. V nasledujúcich dňoch sa budú niektoré obmedzenia postupne zmenšovať tak, že prestupy na autobusy budú až vo Vlkanovej, respektíve Radvani. Cesta sa môže kvôli prestupom opozdiť o približne dvadsať minút. Presný rozpis obmedzení vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko na 40. kalendárny týždeň nájdete v tomto oznámení.

Podobný rozsah výlukových prác by sa mal potom zopakovať aj v ďalšom týždni od 10. do 12. októbra. Okrem opravy koľajového lôžka bude súčasťou prác aj oprava troch priecestí: v km 6,705 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1138, ktoré sa nachádza medzi ŽST Sliač-kúpele a Vlkanová, priecestie v km 12,961 s JIČ SP 1144  a v km 15,970 s JIČ SP 1147 medzi ŽST Vlkanová – Radvaň.

Riešenie dopravy v čase opráv priecestí

– Priecestie v km 6,705 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1138, ktoré sa nachádza medzi ŽST Sliač-kúpele a Vlkanová, bude bez obchádzkovej trasy, vedľa bude zriadené náhradné priecestie.

– Priecestie v km 12,961 s JIČ SP 1144 vo Vlkanovej bude úplne uzatvorené. Doprava bude vedená do časti Peťová, presmerovaná po ul. Peťovská, Vlkanovská, Továrenská, Matuškova a po ceste č. III/2413.

– Priecestie v km 15,970 s JIČ SP 1147 medzi ŽST Vlkanová – Radvaň, v Iliaši bude úplne uzatvorené. Počas opráv bude doprava do Iliaša presmerovaná po ulici Iliašska cesta.