Vo štvrtok 14. septembra podávali v jedálni Základnej školy Námestie mládeže na zvolenskom sídlisku Západ – Tepličky hŕstkovú polievku. Ako napísal anonym na jednej zo zvolenských skupín na sociálnych sieťach, v polievke podávanej deťom sa mali nachádzať červíky a ani po upozornení kuchárky nemali prestať s jej vydávaním.

Pod anonymný príspevok pribudlo viacero reakcií rodičov, ktorí mali od svojich detí rovnaké informácie. O prípad sa preto začala zaujímať aj naša redakcia. Informácie k tomuto incidentu v školskej jedálni ešte minulý týždeň priniesla aj sama škola.

Na zverejnenom anonymnom príspevku pobúrila mnohých diskutujúcich najmä informácia o tom, že kuchárka na upozornenie nereagovala a polievku vydávala ďalej. To však odmietla vedúca školskej jedálne.

„Počas vydávania obeda v tento deň bola zamestnankyňa ŠJ prostredníctvom stravníkov informovaná o znehodnotenej polievke. Žiaci v niekoľkých porciách údajne našli chrobáčika. Bezodkladne o tom bola informovaná aj vedúca ŠJ a polievka sa z danej nádoby ďalej nevydávala. V ostatných nádobách sa pri kontrole problém neidentifikoval, nesignalizovali ho ani iní odberatelia – Cirkevná ZŠ a Špeciálna ZŠ,“ priblížila vedúca školskej jedálne pri ZŠ Námestie mládeže Mária Černayová v stanovisku.

Za potenciálny zdroj kontaminácie škola po internom šetrení označila strukoviny použité na hŕstkovú polievku, ktoré jej však boli dodané len ráno v deň varenia a s minimálnou dobou spotreby až v budúcom roku.

„Pred tepelnou úpravou boli suroviny očistené klasickým postupom – premývaním v studenej vode, pričom neboli spozorované žiadne zmeny ich kvality, ak by sa tak stalo, bolo by to možné počas tepelnej úpravy a v malom množstve, ktoré pri kontrole hotového pokrmu  nemožno vizuálne spozorovať,“ doplnila Černayová.

Hygienici pochybenie nezistili

So žiadosťou o stanovisko sme sa obrátili aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene. RÚZV sa na základe publikovaného príspevku na sociálnej sieti takisto rozhodol konať a nariadil štátny zdravotný dozor v školskej jedálni Základnej školy Námestie mládeže.

„Predmetom kontroly bolo zistiť, či sa dané informácie zakladajú na skutočnostiach a taktiež zistiť skutkový stav prevádzky. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli zistené žiadne nedostatky v predmetnom školskom stravovacom zariadení,“ uviedol pre ZVonline.sk regionálny hygienik Viktor Kosmovský.

Zvolenský RÚZV podľa Kosmovského vykonáva v školských stravovacích zariadeniach vo svojej spádovej oblasti pravidelné kontroly minimálne raz ročne. „Pri výkone doterajších štátnych zdravotných dozorov v školských stravovacích zariadeniach neboli v okrese Zvolen zistené žiadne dlhodobé, závažné nedostatky,“ doplnil regionálny hygienik.