Po viac ako desiatich rokoch pristupuje Banskobystrický samosprávny kraj po dohode s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec k úprave cien cestovného v prímestskej autobusovej doprave.

Cestovné lístky pre pravidelných cestujúcich s dopravnou kartou v priemere zdražejú o 20 percent, pribudne však možnosť bezplatného cestovania pre dieťa do 6 rokov veku či zľavneného dôchodcovského lístka.

Úprava tarifných podmienok, nové skupiny cestujúcich prepravovaných so zľavou či úplne zadarmo, ale aj zvýšenie cien cestovných lístkov v priemere o 20 percent. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pristupuje od 1. apríla po dohode s dopravcami k zvýšeniu cien cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Ceny sa naposledy menili ešte v roku 2012, ich úprava bola nevyhnutná pre zvyšujúcu sa infláciu i náklady.

„S cieľom zachovania súčasného rozsahu dopravnej obslužnosti a teda zaistenia prepravy obyvateľov kraja do práce, škôl, za kultúrou a voľnočasovými aktivitami je potrebné, aby BBSK pristúpil k zvýšeniu sadzieb cestovného a dovozného v prímestskej autobusovej doprave. V opačnom prípade by muselo dôjsť k veľmi výraznému obmedzeniu dopravnej obslužnosti,“ hovorí Miroslav Vyka, riaditeľ odboru verejnej dopravy Úradu BBSK.

Najdrahší základný cestovný  lístok, ktorý doposiaľ stál pri platbe v hotovosti 4,90 eura, bude po novom o 30 centov drahší. Celkovo sa nezľavnené lístky v prímestskej autobusovej doprave budú pri platbe v hotovosti pohybovať v závislosti od počtu kilometrov v rozmedzí od 80 centov po 5,20 eura. V prípade pravidelných cestujúcich s dopravnou kartou hovoríme o sumách od 0,64 eura po 4,68 eura.

V prípade zľavnených lístkov, na ktoré budú mať po novom nárok aj seniori od dovŕšenia dôchodkového veku, ide o sumu 2,60 eura za najdrahší lístok pri platbe v hotovosti a 2,34 eura pri platbe dopravnou kartou.

„Pri novej cenotvorbe sme mysleli najmä na pravidelných cestujúcich, študentov, dôchodcov či nízkopríjmové skupiny. Ceny zľavneného cestovného pri platbe dopravnou kartou preto išli hore rádovo len v centoch, navyše sme seniorov už od dovŕšenia dôchodkového veku pridali medzi skupinu ľudí, ktorá má nárok na zľavnené cestovné. Doposiaľ sa za špeciálnu cenu prepravovali len seniori nad 70 rokov,“ doplnil predseda BBSK Ondrej Lunter.

Kraj tiež rozšíril skupinu cestujúcich, ktorých prímestské autobusy prepravia úplne zadarmo. Po novom k nim pribudnú deti do dovŕšenia šiesteho roku veku v sprievode osoby staršej ako 15 rokov ale aj príslušníci Policajného zboru SR pri výkone činnosti.