V sobotu 17. novembra 2012 sa v krytej plavárni Duslo a.s. v Šali uskutočnilo posledné kolo Ligy mládeže 2012, ktorého sa zúčastnilo aj 40 plavcov KŠP Calypso Zvolen.

Na poslednom kole ligy dominovali dvaja z plavcov – Kmeťko Andrej z kategórie C a Plavec Peter z kategórie D, ktorí získali umiestnenie v každej disciplíne. Andrej Kmeťko sa umiestnil na prvom mieste v disciplíne 100 PP a na druhom mieste v disciplínach 50 RP a 800 PP. Plavec Peter získal druhé miesto v disciplínach 50 PP a 800 PP a tretie miesto v disciplíne

100 PP. Darilo sa aj ďalším – Kostúr Ján (3. miesto v disciplíne 800 PP kategória C), Stratil Alexander (2. miesto v disciplíne 100 BF kategória E0) a Linderová Laura (3. miesto v disciplíne 100 BF kategória E0). Úspešné boli aj štafety, ktoré v každej kategórii obsadili zhodne tretie miesto.

Záverečné kolo Ligy mládeže sa nieslo aj v znamení vyhodnocovania poradia jednotlivých klubov. KŠP Calypso získal cenné strieborné miesto s počtom bodov 8940. Plavcov najbližšie preverí XXVI. ročník Vianočnej ceny o pohár primátora Zvolena, ktorý sa bude konať 1. a 2. decmbra 2012 v Banskej Bystrici.