Zvolenské gymnázium Mateja Bela bolo po minulom školskom roku vyradené zo siete škôl a školských zariadení Banskobystrického samosprávneho kraja. Mesto a aktivisti teraz budú v spolupráci s krajom hľadať vhodné využitie budovy uprostred Sekiera.

gymnazium mateja bela zvolen„Konkrétny návrh sa týkal využitia určitých miestností budovy pre vytvorenie Komunitného senior a materského centra s využitím priľahlých vonkajších priestorov východného medzi-bloku budovy. Obhliadajúci sa zhodli, že návrh na využitie vonkajších priestorov musí byť predmetom ďalšieho rokovania medzi BBSK a mestom Zvolen, pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom,“ informoval portál ZVonline.sk mestský poslanec Peter Košík. Ako ďalej uviedol tieto požiadavky vznikli na základe podnetov občanov bývajúcich v mestskej časti Sekier-Môťová a OZ Občania Sekier-Môťová.

V utorok 10. februára sa uskutočnilo pracovné stretnutie spojené s obhliadkou bývalého osemročného gymnázia za účasti zástupcov mesta i kraja. Spoločne zhodnotili technický stav budovy a jej zabezpečenie, ktoré muselo byť vykonané po následkoch vandalizmu a pokusoch o nezákonný vstup do objektu. Obhliadajúci spoločne zhodnotili možnosti ďalšieho využitia objektu v oblastiach občianskej vybavenosti, podnikania, služieb, športu a kultúry.

Občianske združenie Občania Sekier-Môťová zorganizuje 26. marca o 17-tej hodine v škole J. Alexyho na Sekieri vo Zvolene verejné stretnutie s občanmi mesta za účasti poslancov MČ č.1, primátorky mesta Zvolen a zástupcu BBSK, kde budú občania oboznámení o zámeroch ďalšieho využitia budovy.