Štatistický úrad Slovenskej republiky na konci uplynulého mesiaca zverejnil čísla týkajúce sa výstavby bytov v Banskobystrickom kraji za predchádzajúci rok. Konkrétne vo Zvolene za rok 2010 pribudlo spolu 118 bytov, čo je v porovnaní s rokom 2009 pokles o vyše 150%.

foto il.: stavtech.sk

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za rok 2010 v kraji dokončilo 888 bytov. Oproti roku 2009 sa znížil počet dokončených bytov o 644, t.j. o 42 %. Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali trojizbové byty (27,8 %), nasledovali štvorizbové byty (23,1 %) a za nimi päť a viac izbové byty (20,8%). Najmenej bytov pribudlo dvojizbových (19,3 %) a jednoizbových, resp. garsóniek (9 %). Priemerná úžitková plocha jedného bytu dosiahla 112,1 m2 a priemerná obytná plocha 71,8 m2. Medziročne sa zvýšila priemerná úžitková plocha bytu o 1,9 m2 a priemerná obytná plocha bytu vzrástla o 5,3 m2.

Z hľadiska vlastníckych vzťahov prevažovali dokončené byty v súkromnom sektore (79,1 %), konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve.

Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Banská Bystrica (261 bytov), Zvolen (118), Rimavská Sobota (99), Lučenec (66) a Detva (65). V ostatných okresoch kraja bol počet dokončených bytov nižší.

Čo sa týka konkrétne okresu Zvolen, tu sa oproti roku 2009 znížil počet dokončených bytov o 189 jednotiek. Medzi dokončenými bytmi prevládali v tomto prípade štvorizbové (31 %) a päť a viac izbové (19%), za ktorými v tesnom závese nasledovali trojizbové (18 %). Dvojizbových bytov pribudlo z celkového počtu 118 celkom 16 % a rovnaký počet pribudol aj bytov jednoizbových, resp. garsóniek. Priemerná úžitková plocha jedného bytu v okrese Zvolen dosiahla 115,7 m2 a priemerná obytná plocha rovných 70 m2.

Ku koncu roka bolo rozostavaných vyše štyri a pol tisíc bytov

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať ďalších 914 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 482, t.j. o 34,5 %. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (237 bytov), Zvolen (187 bytov), Žarnovica (135 bytov) a Veľký Krtíš (80 bytov).

K 31.12.2010 bolo v kraji rozostavaných 4 618 bytov. V porovnaní s rokom 2009 sa počet rozostavaných bytov nezmenil.