Už tento štvrtok sa v priestoroch Študentského domova Ľ . Štúra na Študentskej ulici uskutoční piata burza stredných škôl s názvom Stredoškolák. Tento rok k zástupcom stredných škôl pribudnú aj zamestnávatelia.

burza-skolŽiaci s rodičmi tak budú mať jedinečnú príležitosť spoznať svoju budúcu školu a možno aj budúcu prácu. Pôjde o najväčších zamestnávateľov vo Zvolene – Continental a Bučina. Časom by ich organizátori na burze videli viacerých. Prepojenie štúdia s praxou by tak nadobudlo reálne kontúry.

Spomedzi škôl, ktoré poskytnú žiakom všetky dôležité informácie, si návštevník môže vybrať z ponuky stredných odborných, priemyselných, umeleckých, či spojených škôl, prítomné budú štátne, aj súkromné školy, všeobecné aj bilingválne gymnáziá.

„Bude k dispozícii vyučujúci, aj študent danej školy. Rodičia i deti získajú na mieste informácie o škole a môžu nadviazať kontakt,“ hovorí Beata Grassl, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré spolu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny burzu organizuje. Cieľom je pomôcť rodičom a deťom ľahšie sa zorientovať v ponuke a predstaviť aj odbory, ktoré nie sú také rozšírené – pekár, murár, strojár, atď.

Burza začne vo štvrtok o 8:00 a potrvá do 15:00.