Vo zvolenskej nemocnici sa od začiatku marca začalo s prípravnými prácami na odstránenie nevyužívaných budov v jej areáli. Práce budú pokračovať a pacientov i zamestnancov tak čakajú ďalšie obmedzenia pri parkovaní vozidiel či pohybe v rámci nemocnice.

,,Prípravné práce na odstraňovaní dotknutých objektov boli zahájené v zmysle harmonogramu. Počas týchto dní prebieha výstavba alternatívnych vjazdov do areálu nemocnice potrebných k uzavretiu hlavného vstupu do nemocnice,“ hovorí vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo.  Kľúčovou úlohou investora a realizačnej spoločnosti bolo nájsť riešenie, ako vytvoriť priamy vjazd sanitných vozidiel k pracovisku urgentného príjmu, ktorý je dôležitý pre všetkých pacientov smerujúcich k neodkladnému zdravotníckemu zákroku.

,,Takýto vstup sa v týchto dňoch vytvára priamo z ulice Kuzmányho nábrežie, bude slúžiť predovšetkým pre uvedené potreby a zásobovanie pracovísk v budove chirurgického pavilónu. Druhý vjazd bude v najbližších dňoch vytváraný priamo pri budove bývalého interného oddelenia, ktorá je tiež predmetom asanácie, ten bude slúžiť pre vstup vozidiel do areálu nemocnice počas krátkodobej uzávierky Kuzmányho nábrežia,“ vysvetľuje technický vedúci.

Zásadné búracie práce budú začaté po ukončení tejto prípravnej etapy s pravdepodobným termínom 13. marca 2023. Z dôvodu pohybu ťažkej techniky pred hlavným vstupom do nemocnice bude od tohoto termínu čiastočne obmedzený rozsah parkovacích miest v tejto lokalite. ,,Veľmi pekne prosíme predovšetkým pacientov,  aby rešpektovali dopravné značenie a pripravili sa na nevyhnutné dopravné obmedzenia. Je v záujme nás všetkých, aby všetky práce prebiehali bezproblémovo, aby organizačne, technicky a predovšetkým z pohľadu bezpečnosti nevznikali žiadne nepríjemné situácie. Verím, že všetci obyvatelia, pacienti, návštevníci ocenia, že nemocnicu čakajú veľké rozvojové projekty, novinky a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá.

Minulosťou sa v priebehu nasledujúcich týždňov stane pôvodné krčné oddelenie, zbúraná bude aj nadväzujúca budova bývalej lekárne vrátane vstupnej časti a vrátnice, ktorá je súčasťou pôvodnej hospodárskej budovy a asanácia čaká aj bývalý interný pavilón. Ide o objekty vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja,  ktorých technický stav a dispozícia nevyhovuje súčasným legislatívnym nárokom a celková rekonštrukcia by bola neekonomická.

Na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie moderný zdravotnícky komplex so špičkovým vybavením. Súčasťou prác bude i odstránenie poškodených múrov oplotenia nemocnice na Kuzmányho nábreží.

Práce bude realizovať profesionálna spoločnosť vybavená ťažkou špecializovanou technikou, odhadovaná  doba realizácie búracích prác  sú dva mesiace. Verejnosť bude priebežne informovaná o všetkých opatreniach a jednotlivých krokoch.