Už takmer 8 mesiacov prebieha komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici vo Zvolene.

Budova Národného lesníckeho centra s verejným cestným podjazdom bola postavená podľa projektu významného slovenského architekta Emila Belluša v 30tych rokoch minulého storočia. V roku 1976 bola budova rozšírená o prístavbu, ktorej autorom bol rovnako významný architekt Vladimír Dedeček. Od roku 2006 v budove sídlia tri zo štyroch ústavov Národného lesníckeho centra

V súčasnosti prebieha komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra, ktorá jej vdýchne nový život a zároveň pomôže aj revitalizácii tejto časti mesta. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu s názvom „NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy“, ktorý je financovaný prostredníctvom Operačného programu „Kvalita životného prostredia“.

Projekt je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 % a úspora potreby energie na vykurovanie je 69 %. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 1 525 190,12 eur bez DPH.

Keďže ide o historicky aj architektonicky hodnotnú budovu, vedenie Národného lesníckeho centra sa rozhodlo všetky úpravy vonkajšieho vzhľadu a sčasti aj interiéru budovy konzultovať aj s odborníkmi z radov architektov, aby sa budova po rekonštrukcii čo najviac približovala pôvodnému originálu.

Národné lesnícke centrum nad rámec pôvodného projektu rozhodlo aj o revitalizácii drevín pred hlavným vstupom do budovy. Z bezpečnostných dôvodov by mali byť pôvodné prestarnuté tuje a smreky nahradené novými drevinami, čím sa vytvoria dve menšie oddychové zóny pre verejnosť.