S politicky nepopulárnym návrhom prichádza skupina nezávislých mestských poslancov združených v klube Patrioti.

Podľa návrhu, ktorým sa v pondelok 29. mája bude zaoberať zvolenské zastupiteľstvo, by sa mal od nového volebného obdobia počet poslancov znížiť pre proporčnejšie rozdelenie.

Poslanec klubu Patrioti Matej Snopko pred plénom zastupiteľstva.

Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Zvolene prerokujú poslanci návrh na zníženie počtu poslancov zo súčasných 25 na 21. Klub Patrioti, ktorý tvoria poslanci Branislav Husár, Peter Košík, Matej Snopko, Igor Šufliarsky a Miroslav Gálik, návrhom predpokladá rovnomernejšie zastúpenie jednotlivých mestských častí v zastupiteľstve.

Zvolen môže mať podľa počtu obyvateľov podľa zákona najviac 25 poslancov, čo mesto v súčasnosti využíva. Je len na rozhodnutí zastupiteľstva, aký počet poslancov si mesto určí, pričom minimálne by to v prípade Zvolena bolo 15 poslancov.

„Súčasný počet poslancov a ich rozdelenie nie je pomerne rozdelené podľa počtu obyvateľov v jednotlivých volebných obvodoch,“ konštatujú poslanci vo svojom vyhlásení. Návrh poslancov vychádza z počtu 41 461 obyvateľov, ktorých mal k 1. februáru tohto roka Zvolen.

Volebný obvod Obyvateľov Poslanci dnes Návrh
VO č.1  Sekier 9 869 6 5
VO č.2  Zlatý potok 5 665 3 3
VO č.3  Sídlisko Západ 9 805 7 5
VO č.4  Podborová 2 201 1 1
VO č.5  CMZ – Východ 4 401 3 2
VO č.6  CMZ – Západ 9 520 5 5
Spolu (obyvatelia k 1.2. 2017): 41 461 25 21

„Chceme docieliť spravodlivé rozdelenie. Sme presvedčení, že navrhované zníženie počtu poslancov mestského zastupiteľstva nijako negatívne neovplyvní fungovanie komisií MsZ, keďže navrhovaný počet poslancov je dostačujúci na riadne fungovanie každej z nich. Taktiež chceme zdôrazniť, že načasovanie tohto návrhu je robené s presvedčením, že takéto dôležité rozhodnutia treba robiť s časovým predstihom, aby sa mali čas s ním oboznámiť všetci potenciálni záujemcovia o kandidovanie do mestského zastupiteľstva v nasledujúcich voľbách,“ uvádza sa v stanovisku Patriotov.

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať pravdepodobne v novembri 2018. V rovnakom období tohto roka si budú aj Zvolenčania vyberať svojich zástupcov v župnom zastupiteľstve a nového predsedu kraja.