Mesto Zvolen zatiaľ nerozhodlo, či pristúpi k novému spôsobu vymáhania daňových nedoplatkov. Pristupuje však k nemu Vranov nad Topľou, dlžníkom nechá zadržať vodičský preukaz. Umožňuje mu to novela zákona o správe daní účinná od januára 2020.

Ako pre TASR uviedol hovorca Zvolena Martin Svatuška, samospráva dokončila doručovanie daňových výmerov a výmerov za odvoz komunálneho odpadu.

„Až po ich úhradách pristúpi mesto k spracovaniu aktuálnej štatistiky vybratých daní a kontaktovaniu prípadných dlžníkov,“ spomenul s tým, že následne rozhodnú, či budú k neplatičom pristupovať spôsobom, ako to urobila vranovská samospráva.

Mesto Detva v súčasnosti eviduje 1560 dlžníkov. Potvrdil to hovorca Milan Suja. „Daňové nedoplatky vymáhame prostredníctvom externých exekútorov,“ zdôraznil. Doplnil, že opatrenie ako vo Vranove nad Topľou mesto neplánuje.

Vranovská samospráva informovala, že pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či daňový dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu. V nej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ozrejmil to referát daní a poplatkov mestského úradu s tým, že tento príkaz smeruje na políciu.

Mestá a obce daňovníkom radia, aby si skontrolovali, či nemajú pozdĺžnosti voči samospráve na miestnych daniach a poplatkoch a vyhli sa tak možnej exekúcii.