Pôvodná dodatkovaná zmluva s SAD Zvolen na zaisťovanie takzvaných služieb vo verejnom záujme končí samospráve mesta Zvolen na konci mája. Nová zmluva, kvôli jej neskorému podpisu, začína platiť až od 1. júla. Na júnovej prevádzke MHD sa mesto s dopravcom nedohodlo.

Mesto Zvolen sa doťahuje s dopravcom SAD Zvolen o to, kto bude prevádzkovať spoje mestskej hromadnej dopravy v júni tohto roku.

Celý problém nastal posunutím procesov po vyhodnotení súťaže, v ktorej o prevádzku MHD v meste súťažili traja dopravcovia. Najnižšiu cenu ponúkol doterajší dominantný dopravca v kraji a dlhodobý dodávateľ tejto služby v meste – SAD Zvolen. Navrhovaná zmluva však počítala s tým, že k podpisu zmluvy dôjde do 1. decembra 2021. Samotné mesto o výsledku súťaže informovalo až v závere decembra a následne ju ešte schvaľovalo zastupiteľstvo. K podpisu zmluvy samotnej došlo až 30. decembra. Na základe zmluvy má dopravca začať prevádzku v prvý deň nového kalendárneho mesiaca po uplynutí šiestich mesiacov od tohto dátumu. A teda až od 1. júla.

Mesto v marci tohto roku iniciovalo s dopravcom pracovné stretnutie, na ktorom chcelo dohodnúť podmienky ďalšieho dodatku doterajšej zmluvy, ktorý by pokryl práve obdobie chýbajúceho mesiaca. To mestu umožňuje na nevyhnutnú dobu zákon. Zástupcovia dopravcu sa však podľa samosprávy na stretnutie nedostavili.

Mesto rozhodlo o núdzovom opatrení

Keďže sa samospráve mesta nepodarilo s dopravcom dohodnúť, siaha po ďalšom opatrení  s odvolaním sa na platné zákony. Primátorka Lenka Balkovičová rozhodla o takzvanom uložení povinnosti poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme dopravcovi, ktorý je spôsobilý na prevádzkovanie dopravných služieb. Dopravcovi však aj v takom prípade náleží štandardná odplata za poskytované služby.

Pred vydaním tohto rozhodnutia, 10. mája, sa k jeho príprave písomne vyjadril aj samotný dopravca. Ten však v odpovedi mestu zákonnosť takéhoto postupu ešte pred vydaním rozhodnutia spochybnil.

„Spoločnosť SAD Zvolen, a.s. nesúhlasí s uložením povinnosti poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Zvolen v období od 1.6.2022 do 30.6 .2022 a uvádza, že nebude spôsobilá na prevádzkovanie dopravných služieb vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Zvolen v období od 1.6.2022 do 30.6.2022, nakoľko potrebuje nevyhnutný čas spojený s ukončením poskytovania služieb podľa Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 389/2009 v znení jej zmien a doplnkov a so započatím (s prípravou) poskytovania služieb podľa kvalitatívne úplne odlišných zmluvných podmienok v zmysle Zmluvy o službách vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave mesta Zvolen od 1.7.2022,“ znie stanovisko spoločnosti SAD Zvolen doručené mestu.

Dopravca hovorí o prechode na iné palivo i presune starých autobusov

Firma SAD Zvolen mestu smerovala tiež zdôvodnenie, pre ktoré sa nepovažuje za spôsobilú poskytovať počas júna dopravné služby vo verejnom záujme mestu Zvolen. Vo vyjadrení samospráve dopravca uviedol, že so starými autobusmi má už po skončení doterajšej zmluvy, na konci mája, iné plány.

„…Keďže naša spoločnosť bude od 1.7.2022 používať vozidlový park s iným pohonom, museli sme v dostatočnom časovom predstihu ukončiť zmluvu o dodávke CNG, aby jej ukončenie časovo nepresahovalo za dátum ukončenia Zmluvy o výkone vo verejnom záujme č. 389/200 9 v znení jej zmien a doplnkov, nakoľko by to pre našu spoločnosť predstavovalo významné finančné straty,“ znie tiež v stanovisku SAD Zvolen.

Toto vyhlásenie ale podľa mesta dopravca nijak nepodložil. Naopak, podľa samosprávy v samotnej súťaži na nové obdobie, dopravca deklaroval svoju spôsobilosť na prevádzkovanie MHD.

Aj preto tento týždeň primátorka na základe zákona o cestnej doprave rozhodla o uložení povinnosti poskytovania dopravných služieb mestu zo strany SAD Zvolen počas júna. Dopravca sa proti rozhodnutiu ešte môže odvolať. Mesto však považuje zákonné podmienky za splnené a dopravcovi naopak v rozhodnutí odkazuje, že v prípade nenaplnenia tohto rozhodnutia mu hrozia pokuty i možné porušenie zákona.