Na Slovensku sa ochrane práv dieťaťa venuje viacero organizácií neziskového sektora. Ich hlas však ostáva rozdrobený a málo počuteľný. A práve preto je dôležité pripomínať dôležitosť detí rôznymi formami. Bubnovačka je jednou z nich.

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2016, tak znie názov podujatia, ktoré sa pod záštitou primátorky mesta Lenky Balkovičovej, uskutoční na Námestí SNP vo Zvolene pri priestore „obývačky“ už v stredu 16. novembra od 10.00 h.

zv-bubnovacka

Podujatie organizuje Centrum Slniečko, n.o. Nitra. Pridať sa môže každý. Stačí si priniesť čokoľvek, čím je možné bubnovať. Rytmus bude strážiť Mekky Miro Randuška z Drumble. Stretnutie potrvá pol hodiny a v prípade nepriaznivého počasia sa bude bubnovať v Európe Zvolen.

Organizátori zo Združenia Návrat, Domova sociálnych služieb Symbia, združenia Drumbľa veria, že sa pripojíte aj vy a spoločne ukážeme všetkým deťom, že ich hlas je pre nás dospelých dôležitý.

Bubnovačka sa koná už tretí rok pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. novembra), Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí (19. novembra) a Svetového dňa detí a schválenia Dohovoru o právach dieťaťa (20.  novembra).