Environmentálne vzdelávanie a výchova je súčasťou školského vzdelávania. Ale dá sa robiť aj inak, napríklad formou netradičného projektu s využitím lesa a lesnej pedagogiky, ktoré sa prepájajú už po desiatykrát v rámci Detskej lesníckej univerzity.

Projekt Detská lesnícka univerzita (DELESUN) si okrem popularizácie lesníctva a vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve kladie za cieľ i podporu environmentálneho vzdelávania na príklade lesa s dôrazom na princípy udržateľného obhospodarovania slovenských lesov.

DELESUN vznikla v roku 2010 na základe výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja a prvý ročník sa konal v školskom roku 2011/2012. Každoročne projekt oslovuje 35 – 40 žiakov šiestych ročníkov zo šesť až sedem základných škôl, ktorí raz mesačne absolvujú prednášky na odborné lesnícke témy doplnené aktivitami lesnej pedagogiky a exkurziami. Ukončenie projektu je formou slávnostnej promócie absolventov DELESUN na pôde Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

V školskom roku 2019/2020 vstupuje DELESUN do ďalšieho ročníka – jubilejného 10. ročníka. Slávnostné otvorenie Detskej lesníckej univerzity sa bude konať v pondelok, 14. októbra na pôde organizátora projektu Národného lesníckeho centra vo Zvolene a navštevovať ju bude 44 šiestakov zo základných škôl zo Zvolena, Banskej Bystrice, Badína, Bzovíka, Detvy a Slovenskej Ľupče.

Študenti raz mesačne absolvujú odbornú prednášku z lesníctva doplnenú o zážitkové aktivity lesnej pedagogiky, exkurzie, praktické cvičenia so zapojením zmyslového vnímania. Dekáda lesníckeho vzdelávania mládeže sa naplní v júni 2020, kedy sa z mladých študentov počas promócie stanú absolventi Detskej lesníckej univerzity.

„Nevedel som o čom vlastne lesníctvo je a účasť na Detskej lesníckej univerzite som bral len ako spestrenie školského roka. Projekt sa mi páčil a pomohol mi pri výbere strednej školy – šiel som na lesnícku,“ vyjadril sa Dávid zo Zvolena, absolvent Detskej lesníckej univerzity.

Koordinátorom projektu Detská lesnícka univerzita je Národné lesnícke centrumÚstav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Hlavným partnerom sú Vojenské lesy a majetky SR, š.p., ďalšími partnermi sú Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO a Zvolen – mesto lesníctva.