Pomerne výrazný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) či chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO) zaznamenali epidemiológovia tento týždeň v Banskobystrickom kraji.

nádchaPodľa analýzy hlásení výskyt ARO v našom regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o vyše 45 percent a výskyt CHPO až o 160 percent, čo svedčí o tom, že sa blíži chrípková sezóna. Napriek tomuto vzostupu však možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru. Podľa lekárov sa na týchto ochoreniach ešte stále podieľajú väčšinou vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia, objavujú sa však už aj ochorenia, ktoré sa dajú liečiť len antibiotikami.

Mierne, na 3,3 percenta, sa zvýšil výskyt komplikácií. Ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 47 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 19 prípadoch a v 21 prípadoch zápalom pľúc. Najviac komplikovaných prípadov je vo vekovej skupine seniorov.

Výraznejší nárast akútnych respiračných ochorení je podľa odborníkov ideálny na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovania proti sezónnej chrípke.