Banskobystrický samosprávny kraj spolu s mestom Zvolen plánujú dlho očakávanú prestavbu križovatky pri vjazde do Zvolena zo Sliača na okružnú križovatku. Kruhový objazd na tomto úseku by mal vyriešiť pravidelné kolóny a nebezpečnú situáciu pre vodičov, ktorí prechádzajú touto frekventovanou križovatkou.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter spolu s primátorkou mesta Zvolen Lenkou Balkovičovou dnes predstavili svoj zámer premeniť križovatku pri vjazde do Zvolena zo Sliača pri budove bývalého nákupného centra Hypernova na okružnú križovatku.

Realizácia okružnej križovatky je naplánovanou investíciou v rozpočte BBSK na rok 2019 v hodnote 350 000 eur. Rozvoj cestnej infraštruktúry v Banskobystrickom kraji je podľa predsedu BBSK jednou z desiatich priorít krajského rozpočtu na rok 2019.

Do roku 2020 si dalo vedenie kraja za cieľ obnoviť minimálne 300 kilometrov ciest II. a III. triedy v kraji. Ide o komplexnú rekonštrukciu ciest spolu s rekonštrukciou 120 mostov, ktoré sú dnes v katastrofálnom stave.

Na rekonštrukcie všetkých 300 kilometrov ciest sú už dostupné prostriedky. Ide z veľkej časti o peniaze z eurofondov. V súčasnosti sa už pripravuje projektová dokumentácia na väčšinu úsekov.

„Vďaka spolupráci s mestom Zvolen sme sa dohodli na realizácii kruhového objazdu na tomto úseku. Ide z pohľadu vodičov o nešťastný úsek, kde sa spájajú dve cesty druhej triedy v správe BBSK. Ide o križovanie sa dvoch viac menej vyrovnaných dopravných tokov, kde najvhodnejším riešením, ktoré zabráni každodenným kolónam a nebezpečným situáciám je práve výstavba okružnej križovatky,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

„Cestujúci od Sliača nezriedka čakajú pred križovatkou v dlhých kolónach, pomerne častým javom sú tu nebezpečné dopravné nehody. Preto už dlhú dobu rokujeme s BBSK o riešení a aj sami robíme všetko potrebné. Nechali sme spracovať projekt, rokujeme o vysporiadaní súkromných pozemkov, aby mohol byť kruhový objazd postavený čo najskôr. Je to najúčinnejšie opatrenie ako zlepšiť cestovanie Zvolenčanov a ochrániť ich zdravie a životy v tomto mieste. Som vďačná predstaviteľom BBSK, že vypočuli naše naliehavé volanie a naplánovali túto investíciu už na rok 2019,“ uviedla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová.

„Som nesmierne rád, že krátko po tom, ako sme pre verejnosť opätovne sprístupnili telocvičňu bývalého gymnázia na Sekieri, môžeme oznámiť konkrétne riešenie ďalšej problémovej situácie, ktorá trápi Zvolenčanov,“ doplnil predseda BBKS Ján Lunter. „Je to pre mňa ďalším dôkazom toho, že konštruktívna spolupráca miestnej a krajskej samosprávy prináša pozitívne výsledky pre občanov.“

Po schválení tejto investície v rámci rozpočtu na rok 2019 BBSK preberie projektovú dokumentáciu od mesta Zvolen. Následne kraj pripraví verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby a začne s jej realizáciou. Prípravné a realizačné práce budú spustené po odsúhlasení krajského rozpočtu poslancami už začiatkom roku 2019. Kompletná realizácia by mala byť hotová do konca roka 2019.