Banskobystrický samosprávny kraj s mestom Zvolen v rámci obnovy budovy po bývalom gymnáziu na zvolenskom sídlisku Sekier spustili otvorenú výzvu pre potenciálnych nájomcov a investorov. Do stredy 23. januára je vyhlásená výzva na prihlásenie sa záujemcov o využívanie priestorov v budove po bývalom gymnáziu na Okružnej ulici.

Gymnázium Mateja Bela na najväčšom zvolenskom sídlisku Sekier bolo v roku 2014 pre nedostatok žiakov zatvorené. Za predchádzajúce volebné obdobie budova spustla, lebo nemala využitie. Banskobystrický samosprávny kraj z iniciatívy poslancov zastupiteľstva BBSK rozhodol o revitalizácii budovy v centrálnej časti sídliska Sekier. Nové využitie budovy sa kraj rozhodol hľadať v spolupráci s odborníkmi a najmä spolu s občanmi. Na jeseň inicioval BBSK participatívny prieskum, kde obyvatelia sídliska Sekier odpovedali na dotazníkový prieskum, čo im na sídlisku chýba.

„Z toho, čo hovorili občania bývajúci v blízkosti budovy, vyplýva, že ľudia by na sídlisku radi uvítali priestor na trávenie voľného času, mimoškolské vzdelávacie aktivity, ale tiež služby pre mladých alebo pre seniorov z okolia,“ povedal Ondrej Lunter poslanec BBSK, ktorý so skupinou poslancov za mesto Zvolen prišiel s iniciatívou plánu na obnovenie budov.

Banskobystrický samosprávny kraj ponúka priestory pre malé i veľké prevádzky, služby či klubovne, ktoré budú schopné zaplatiť mesačný nájom aspoň päť eur za meter štvorcový. Kritériami výberu sú verejnoprospešnosť, finančná stabilita, dlhodobosť záujmu a schopnosť prevádzkovať priestor. Vybraní záujemcovia, ktorí sa prihlásia do stredy 23. januára v dotazníkovej výzve, v ktorej priblížia aj svoj zámer, ho budú následne konzultovať s odborníkmi.

Budova poskytuje flexibilné priestory na prenájom pre komerčných aj nekomerčných záujemcov a realizáciu ich nápadov. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na informačno-plánovacie stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu 6. februára v štúdiu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Viac informácii o projekte a otvorenej výzve pre záujemcov o nájom v budove bývalého gymnázia nájdete na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja.