Dopravca Slovenská autobusová spoločnosť Zvolen  (SAD Zvolen) opäť vyzvala Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), aby zaplatil 1,55 milióna eur, ktoré sú aktuálne v notárskej úschove. Tieto prostriedky kraj sľúbil uvoľniť len v prípade, že súd vydá právoplatný rozsudok, ktorý preukáže, že dopravcovi peniaze podľa dodatku patria. Ako hovorí župa, rozsudok zatiaľ neexistuje.

Zdalo sa, že januárová dopravná kríza je už zažehnaná.  Situácia z posledného januárového víkendu sa však môže zopakovať už v najbližších dňoch. . BBSK dostal 13. februára list od SAD Zvolen, v ktorom dopravca žiada vyplatiť 1,55 milióna v lehote sedem dní, ktorá uplynie v stredu 19. februára. Vyplatenie prostriedkov „vytvorí vhodnejší predpoklad pre nekonfliktnú situáciu,“ píše v liste SAD Zvolen. „Evokuje to situáciu z konca januára a obávam sa, že ide opäť o nátlak pripomínajúci vydieranie. Kebyže im vyplatíme 1,55 milióna eur ako požadujú, tak by to bolo z našej strany protizákonné a porušil by som právomoci, ktoré mám s nakladaním prostriedkov,“ povedal Ján Lunter, predsesa BBSK.

Na rokovania dopravca nechodí

Ako potvrdilo vedenie BBSK v stredu na tlačovej konferencii, župa od januárového vypnutia dopravy niekoľkokrát vyzvala spoločnosť SAD Zvolen na rokovanie, ktorého sa dopravca nezúčastnil. Dôvod buď neuviedol, alebo išlo o zaneprázdnenosť.

Prístup zo strany SAD Zvolen vedenie kraja nevie vysvetliť. Podľa slov predsedu BBSK, dopravca prvotne akceptoval navrhnutý postup, následne avizoval, že sa proti rozsudku súdu o neplatnosti dodatkov odvolá, navrhnuté rokovania zo strany BBSK odmietol a teraz žiada o vyplatenie finančných prostriedkov v hodnote 1,55 milióna eur.

„Tých 1,55 milióna chcú, aby sa vylepšila situácia nekonfliktného jednania. Je to pre nás prekvapivé, nová zmena, sú nevypočítateľní. Máme obavu, že sa opäť budú správať nezákonne a môžu vypnúť dopravu, preto ich verejne vyzývame, aby si sadli za rokovací stôl ako sľúbili a aby sme jednali vo dne v noci,“ hovorí Ján Lunter.

Hrozí ďalšie odstavenie dopravy?

Podľa kraja v zmysle zákona nehrozí, že SAD Zvolen opäť vypne dopravu. „Máme neodkladné opatrenie súdu, ktoré povedalo, že dopravca musí jazdiť a ako správny orgán máme nariadenie kraja, kde môžeme prikázať dopravcovi, aby jazdil,“ hovorí podpredseda BBSK, Ondrej Lunter.

Vedenie sa aj napriek tomu obáva, že sa situácia z januára zopakuje a dopravca prestane jazdiť. „Nemáme donucovacie prostriedky, aby sme zabránili, aby druhá strana konala svojvoľne. Zvlášť, ak sa štát, ktorý má donucovacie prostriedky, postaví na stranu dopravcu. Nedokážeme túto situáciu efektívne riešiť,“ dodáva podpredseda BBSK. Ak by predsa došlo k odstaveniu dopravy, ako to bolo aj v januári, kraj je pripravený situáciu opäť riešiť cez samosprávy, prípadne oslovia iných dopravcov, aby zabezpečili dopravu v krízovej situácii. „Využijeme tie možnosti, ktoré sme využili pri predchádzajúcej kríze v januári,“ doplnil podpredseda BBSK.

Župa zároveň zvolala 3. marca stretnutie so samosprávami, kde bude informovať o vývoji situácie s prímestskou dopravou.

Za januárovú situáciu podajú trestné oznámenie

BBSK kraj pripravuje aj trestné oznámenie za januárovú situáciu. „Chceme, aby sa súd vysporiadal s týmto stavom, ktorý tu nastal a aby vyslal jednoznačný signál, že čo  sa v takomto prípade môže a nemôže robiť. Nie sme jediný kraj, kde je problém so súťažami a chceme, aby tu bol jasný signál zo strany súdu, ktorý vyšle ostatným dopravcom, čo v prípade, že nebudú rešpektovať zákon a že sú  tu ďalšie konzekvencie, ktoré im môžu hroziť,“ uzatvára Ondrej Lunter, podpredseda BBSK.