Dnešné rokovanie poslancov banskobystrického samosprávneho kraja prinieslo prekvapivé výsledky. Banskobystrický župan, europoslanec a bývalý primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka podal návrh na vytvorenie konglomerácie zlúčením miest Zvolen a Banská Bystrica.

Predbežné návrhy hovoria o vízií vytvoriť z centier stredoslovenského kraja kultúrnu, turistickú, športovú a ekonomickú metropolu Slovenska s vysokorozvinutou infraštruktúrou a s cieľom prilákať čo najviac turistov z celého sveta. Bratislava ako hlavné mesto Slovenska ponúka množstvo atrakcií a zaujímavých miest, no práve nové srdce stredného Slovenska by sa malo pasovať za nepísané hlavné mesto našej republiky.

Ako sa nám podarilo zistiť z nemenovaných zdrojov z okolia Vladimíra Maňku, návrh podal sám s cieľom ponúknuť Zvolenu nové možnosti, vytvorenie nových pracovných miest a prilákanie finančne atraktívnych investičných ponúk: „Predbežný návrh, ktorý sme obdržali hovorí o vízií prepojiť mestá Zvolen a Banská Bystrica do roku 2016. Nejde len o zatraktívnenie nášho regiónu, ale tiež výstavbu bytových jednotiek pre mladé rodiny a zriadenie filiálok zahraničných pobočiek, ktoré sa rozhodnú u nás zainvestovať. Názvy priľahlých obcí by mali zostať pôvodné, avšak už budú patriť pod okres Zvolen, tak ako Banská Bystrica nesúca pomenovanie Nový Zvolen.

Vychádzalo sa predovšetkým z historických faktov, keďže prvé písomné zmienky o Zvolene prichádzajú z obdobia vlády Belu III. (1172 – 1196). V roku 1243 Zvolen opäť nadobudol mestské práva. Nesmieme tiež opomenúť ani dominantu Zvolena postavenú už v 12. storočí nedobytný Pustý hrad. Skvostom Zvolena môžeme právom nazvať Zvolenský zámok, ktorý dal postaviť Ľudovít I. z Anjou v rokoch 1360 – 1382 a neskôr ho obýval aj známy šľachtic J. Thurzo. Aj keď okres Zvolen má len okolo 68 tisíc obyvateľov, určite si zasluhuje uznanie a pozdvihnutie mena zo zašlej slávy.

Prvá písomná zmienka o meste Banská Bystrica siaha do roku 1255, keď mu Belo IV. udelil výsadu slobodného kráľovského mesta. Aj keď sa mesto preslávilo najmä baníctvom, hutníctvom a ťažobným priemyslom, dnes je z neho významné centrum stredného Slovenska. Obyvatelia mesta z pod Urpína, by si mali pomaly zvykať na pomenovanie Zvolenčania, pretože ak všetko pôjde podľa plánu a návrh sa schváli, už o pár rokov bude Banská Bystrica niesť pomenovanie Nový Zvolen ako najväčšie predmestie na Slovensku.

Táto správa je vraj reálna. Iba, že by nebola. Veď viete, keď pozriete do kalendára…