Dosluhujúci primátor mesta Zvolen Miroslav Kusein využil naplno svoju zákonnú možnosť a ustanovujúce zasadnutie nového mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zároveň svojej funkcie ujme novozvolená primátorka, zvolal na najneskorší možný termín.

Lenka Balkovièová
Balkovičová oznamovala kandidatúru v júli tohto roku, v novembri sa stala víťazkou volieb.

Mesiac po voľbách sa tak ich výsledky premietnu do praxe. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene sa uskutoční 15. decembra o 14-tej hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Zvolene.

Na programe ustanovujúceho zadanutia budú hneď i personálne otázky, keď si noví poslanci spomedzi seba zvolia členov mestskej rady a vytvoria tiež jednotlivé komisie a zriadia znovu i výbory mestských častí. Spomedzi predkladaných materiálov sa bude pojednávať aj o plate novej primátorky, ktorý úrad navrhuje na nižšej sume, než akú poberal doterajší primátor. Návrh hovorí o sume 3,5-tisíca eur mesačne, Miroslav Kusein poberal na základe rozhodnutia poslancov plat vo výške 3862 eur. Zastupiteľstvo môže rozhodnúť o znížení platu na úroveň najmenej 2 282 eur, respektíve zvýšení na maximálne 4 049 eur. Poslanci zároveň určia i plat viceprimátora, respektíve viceprimátorov, tých však môže Balkovičová spomedzi poslancov nominovať až dodatočne. V jej priamej kompetencii bude navyše poverenie a vymenovanie prednostu mestského úradu a následne ďalších zamestnancov úradu. Od pondelka bude zároveň Balkovičová a ďalších osem mestských poslancov oprávnených vykonávať občianske sobáše.

Vo voľbách 15. novembra zvíťazila Lenka Balkovičová vďaka hlasom 5 569 Zvolenčanov, čo bolo o viac než osemsto hlasov viac, než získal doterajší dlhoročný primátor Zvolena Miroslav Kusein. Balkovičová, ktorá sa ako kandidátka pravicových strán uchádzala o primátorské kreslo už pred štyrmi rokmi, kandidovala tentokrát ako nezávislá kandidátka. Viac o výsledkoch volieb, ako aj zloženie nového zastupiteľstva nájdete v našom staršom článku…