Balkovicova_primatorkaPred zrakom verejnosti zložila Lenka Balkovičová 15. decembra primátorský sľub. V úrade tak vystriedala dlhoročného primátora Miroslava Kuseina.

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zároveň prvom ustanovujúcom pre jeho nové zloženie, zložilo okrem primátorky svoj sľub aj 25 poslancov. Záujmy občanov bude hájiť desať poslancov z radu nezávislých, osem poslancov, kandidátov  strany SMER-SD a traja za koalíciu strán SDKÚ-DS, SaS. Strany SNS, NOVA, NaS-NS a HZD majú v zastupiteľstve každá jedného kandidáta.

Horúcou témou pondelňajšieho rokovania bol primátorský plat. Poslanci napokon odsúhlasili mesačný plat primátorky vo výške 3500 € a plat zástupcu, ktorý bude poberať 70% mesačného platu určeného primátorke. Doterajší primátor mal plat 3 862 €. Obe sumy sú výrazne vyššie, ako berie primátor krajského mesta Banskej Bystrice, bývalý primátor Peter Gogola tam mal plat určený vo výške 3 068 eur mesačne.

Vo svojom slávnostom príhovore vyzdvihla Balkovičová prioritné témy, ktoré bude potrebné riešiť počas najbližšieho volebného obdobia. Podľa slov novozvolenej primátorky sa mesto bude naďalej uchádzať o peniaze z eurofondov, poprednými úlohami zostávajú skvalitnenie života rodín, vyriešenie problému parkovania na sídliskách či rozvoj kultúrnych, spoločenských a športových podujatí vo Zvolene.

Prejav novozvolenej primátorky

„Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení hostia, milí Zvolenčania. Dnešným dňom sa pred nami otvára obdobie štyroch rokov, počas ktorých  je našou snahou a cieľom, vykonať veľa dobrého a prospešného pri správe a rozvoji nášho mesta v prospech Zvolenčanov. Je to v prvom rade naša každodenná poctivá práca a služba rovnako, ako keď sa staráme o svoju rodinu. Každý z nás, ktorí sme tu dnes zložili sľub, sa uchádzal o priazeň Zvolenčanov s ponukou budovania krajšieho mesta a zlepšenia ich života. A tomuto cieľu podriadim v nasledujúcich rokoch môj pracovný život.

Mesto sa bude v čo najväčšom rozsahu uchádzať o peniaze z európskych fondov, pretože do roku 2020 je tu príležitosť rozvíjať mesto s minimálnymi nárokmi na peniaze z mestského rozpočtu. Problémy, ktorých riešenie sa doposiaľ odsúvalo, ako napríklad parkovanie na sídliskách, sa musia riešiť ako prioritné.

Zvolenčania sa budú môcť oveľa  intenzívnejšie zúčastňovať na verejnej správe, budú lepšie informovaní o dianí v meste, proste musia cítiť, že sme tu s nimi celé volebné obdobie a nielen pred voľbami. Musíme myslieť na Zvolenčanov, ktorí nemajú prácu a potrebujú ju. Musíme myslieť na život rodín a poskytnúť im lepšie zázemie ku kvalitnému rodinnému životu. Musíme podporovať všestranný rozvoj mládeže a budovať ich vzťah k svojmu rodnému mestu. Nesmieme zabúdať na našich seniorov, ktorí celý svoj život žili a pracovali vo Zvolene a zaslúžia si plnohodnotný dôchodok. Rovnako nemôžeme zabúdať aj na telesne a zdravotne postihnutých spoluobčanov, ktorí bojujú so svojím hendikepom a mnohokrát aj banálna záležitosť je pre nich veľký problém. Tí všetci musia mať pocit, že sme tu pre nich a dokážeme ich problémy riešiť.

Mnohokrát som počula názor ľudí, že sa vo Zvolene nič nedeje, že je tu akosi mŕtvo. Mnohokrát tento názor spočíva len v tom, že o rôznych podujatiach nebola verejnosť dobre informovaná.  Je potrebné urobiť všetko pre rozvoj kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v meste a na sídliskách, vtiahnuť do deja miestnych umelcov  a kultúrnu obec, rovnako aj športových nadšencov, proste všetkých, ktorým záleží viac na kvalite ako na vlastnom profite.

Len spoločnými silami dokážeme Zvolenčanom, že sme svoje predvolebné sľuby mysleli vážne a máme štyri roky na to, aby sme ich postupne napĺňali. Želám nám všetkým, predovšetkým, veľa zdravia, pracovného a tvorivého elánu, dostatok energie a najmä spokojnosť v uliciach nášho kráľovského mesta Zvolen.“