Po zvážení všetkých okolností a situácie, ktorú organizátori hromadných podujatí na Slovensku ešte nezažili, sa tri minifestivaly Nádychy s Amosférou, ktoré mali nahradiť tohtoročný festival Atmosféra, napokon konať v roku 2020 nebudú. 

Po uvoľnení bezpečnostných opatrení pre hromadné podujatia boli všetci organizátori hromadných podujatí šťastní, verili, že situácia, ktorá začiatkom roka 2020 vznikla, sa dostane po troch mesiacoch útlmu naspäť do normálu. Nie je však tomu tak, mnohí návštevníci momentálne dávajú prednosť bezpečnosti pred účasťami na hromadných podujatiach. To sa podpisuje aj na kúpyschopnosti vstupeniek. Preto sa organizátori troch minifestivalov Nádych s Atmosférou rozhodli festivaly napokon zrušiť.

„Ľudia, ale aj my máme v sebe podvedome obavy a neistotu. Aj to malo veľký vplyv na to, že Nádychy s Atmosférou sa nepredávali tak, ako sme očakávali. Kvôli naozaj nízkym predajom vstupeniek sme dospeli k finálnemu rozhodnutiu, že by pokračovanie v organizácii festivalov predstavovalo pre Atmosféru obrovské finančné riziko, ktoré by ju mohlo stáť aj jej pokračovanie v budúcich rokoch,” vysvetľuje Gretka Pavlovová, organizátorka festivalov.

Aj napriek tomu, že organizátori sa zaviazali splniť všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, podujatie malo kapacitu 500 osôb (v čase vydania tlačovej správy bolo možné organizovať hromadné podujatia v exteriéri do 1000 ľudí – pozn.) a konalo sa na veľkej, otvorenej lúke v prírode, záujem návštevníkov sa nestretol s nadšením organizátorov. „Pri tom obrovskom nadšení sme si ani neuvedomovali možné riziko, že záujem o hromadné podujatia počas leta nebude taký obrovský a mnohí z vás dajú tento rok prednosť bezpečnosti,” dopĺňa hlavná organizátorka minifestivalov.

Vstupenky budú návštevníkom v plnej sume refundované

Vstupenky si mohli návštevníci zakúpiť len online a to cez portál tootoot.fm, tie im budú v plnej sume refundované.

Nateraz nám ostáva len dúfať, že všetci potenciálni návštevníci Nádychov s Atmosférou toto rozhodnutie pochopia. „Verím, že naši fanúšikovia aj napriek tomuto kroku, ktorý pre nás vôbec (po množstve vynaloženej energie) nebol jednoduchý, ďalej ostanú s nami. Veľmi dúfame, že sa spolu uvidíme počas budúceho leta (6. až 8. augusta 2021) na atmosférickej lúke v Hontianskych Nemciach,” uzatvára Gretka Pavlovová.