Uzatvorilo sa  viac ako tri roky trvajúce úsilie mesta o prinavrátenie areálu Borovej hory do svojho majetku. V utorok to svojimi podpismi spečatili primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.

Areál Borovej hory je síce historickou súčasťou Zvolena, napriek tomu sa dlhé roky nachádzal v správe kraja, kam prešiel po decentralizácii verejnej správy a vytvorení vyšších územných celkov.

„Borová hora je nádherný kus prírody blízko centra mesta, preto sem Zvolenčania vždy chodili veľmi radi. Nič na tom nezmenil ani nedobrý stav, do ktorého sa celý areál časom dostal. Práve tu je potrebné spomenúť obrovské úsilie dobrovoľníkov z Podborovského spolku a iných občianskych združení, ktorí sa roky starajú o to, aby areál ďalej neupadal. Pri podpise zmluvy myslím práve na nich ako aj na všetkých Zvolenčanov. Stálo to tri roky veľkého úsilia, no dnes konečne môžu považovať Borovú horu naozaj za svoju,“ uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová, ktorá prišla s nápadom vymeniť ju s krajom za pozemky pod jeho cestami či školami. Mesto pod jej vedením bolo v celom procese aktívne aj vtedy, keď Úrad BBSK za predchádzajúceho vedenia mnoho aktivity v tomto smere nevyvíjal. Azda aj tu je dôvod, prečo sa zámena pozemkov ukončila až rok potom, čo ju schválili obe zastupiteľstvá.

„Teším sa, že tento krásny areál bude zase slúžiť verejnosti, Zvolenčanom. Pani primátorka jasne deklaruje, že priestor bude plniť verejnoprospešný účel a my radi podávame pomocnú ruku pri napĺňaní tejto vízie rozvoja Borovej hory,“ uviedol na tlačovej konferencii Ján Lunter.

Čo teda bude s Borovou horou ďalej? „O tom rozhodneme v širšej diskusii. Ja osobne som nikdy neskrývala svoju predstavu vytvoriť tu centrum pre seniorov. Každopádne budem vždy trvať na tom, aby areál ostal prístupný verejnosti, v žiadnom prípade nepripustím jeho predaj,“ tvrdí Balkovičová.

Podľa samotnej zmluvy má byť zachovaná jeho spoločenská a historická hodnota, slúžiť má na verejnoprospešný účel, čo by mohlo znamenať využitie areálu pre sociálne služby, školstvo, šport či kultúru. Mesto už zriadilo širokú pracovnú skupinu zloženú z odborníkov, aby preskúmalo možnosť ďalšieho využitia Borovej hory z rôznych pohľadov – je zložená zo zástupcov mesta, občianskych združení, historikov, pamiatkarov i ochrancov prírody.