Bývalá liečebňa a príslušný areál Borovej hory vo Zvolene môže prejsť z vlastníctva samosprávneho kraja do rúk mesta. Zvolenská samospráva ponúkla kraju pozemky pod krajskými školami či ďalšími zariadeniami.

Na travertínovom kopci sa nachádza minerálny prameň i jazero známe miernou rádioaktivitou vody a v jeho bezprostrednom okolí vznikli na prelome 19. a 20. storočia prvé mestské kúpele. Neskôr tu bola liečebňa tuberkulózy a respiračných chorôb. V roku 1999 na Borovej hore zrušili posledné nemocničné oddelenie.

Borová hora doplácala na zmeny kompetencií a vlastníkov, ale aj zámerov so spravovaním zdravotníckych zariadení zo strany samosprávneho kraja. Kraj v minulosti areál vzal z majetku nemocnice, aj keď tá plánovala žiadať o eurofondy na jeho rekonštrukciu.

Kraj areál zaradil medzi prebytočný majetok. Našiel sa síce potenciálny investor, ktorý mal záujem tu vybudovať športovo-relaxačný areál, no krajskí poslanci napokon odpredaj neschválili. Zámery spojenia so susedným arboretom rovnako nevyšli a areál dosiaľ chátra.

„To, že areál vyzerá ako vyzerá a že zeleň okolo a okolie je v akom takom stave, že sa tam neschádzajú nežiadúce živly, je zásluhou občanov Podborovej a dvoch občianskych združení, ktoré sa svojpomocne o tento areál starajú,“ priblížil na pondelňajšom zasadnutí zastupiteľstva BBSK  krajský poslanec a prednosta MsÚ vo Zvolene Jozef Mikuš.

Cieľ získať areál späť do vlastníctva mesta si vytýčila za jednu z priorít primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a na pôde župy si tento návrh osvojili všetci poslanci za okres Zvolen. V pondelok s výmenou areálu Borovej hory za iné pozemky v meste súhlasilo aj samotné zastupiteľstvo.

Uznesenie poslancov musí ešte podpisom potvrdiť predseda BBSK Marian Kotleba (Kotleba-ĽSNS), ktorý však kritizoval pôvodnú ponuku mesta: „Borová hora je jeden z najlukratívnejších pozemkov v rámci Zvolena. Čo bol najväčší problém bolo, že váš znalec ocenil pozemky v rádovo úplne iných číslach. Pod našimi školami a pod cestami, to boli tak nadcenené pozemky, akoby sme boli v Dubaji a na Borovej hore to boli halierové položky. Ja som to nemohol akceptovať, je to teraz na poslancoch.“

Mesto Zvolen napokon svoju ponuku navýšilo na pozemky vo vyššej hodnote. „Nemáme záujem na tom, aby sme BBSK ukrátili na hodnotách a majetku. Ak je to taká top lukratívna záležitosť, prečo sa o to od roku 2001 nikto nestará?“ reagovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová s tým, že posudky si mesto objednalo externe.

Krajských poslancov ubezpečila, že mesto následne nebude mať záujem na ďalšom predaji pozemkov, nakoľko areál nemôže byť ďalej zastavaný a podľa platných regulatív musí zostať zachovaný aj rozsah zelene. Priblížila, že by tam mohol vzniknúť napríklad denný stacionár pre seniorov či sídliť iné sociálne služby a areál by mal byť ďalej spravovaný a sprístupnený verejnosti. Pripustila potrebu rekonštrukcie objektov, avšak nie formou predaja.

Samosprávny kraj sa tak v prípade, že ešte výmenu opätovne potvrdia aj zvolenskí mestskí poslanci, získa areál a schátrané budovy v zostatkovej hodnote cez 550-tisíc eur a zároveň prevedie na samosprávny kraj pozemky v meste za vyše 700-tisíc eur. Tie sú umiestnené pod krajskými školami, krajským Divadlom J. G. Tajovského či cestami v správe BBSK.