zvonline.sk (Adriána Švecová) | 6.4.2014

Anketa odhalí ako sa žije vo Zvolene

Mestský úrad vo Zvolene zverejnil v rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) 2014 – 2020 na svojej webovej stránke anketu, ktorá má zmapovať názory obyvateľov na život v meste pod Pustým hradom. Zvolenčania môžu svoju (ne)spokojnosť so službami samosprávy vyjadriť ešte do piatka 11. apríla.

Zvolen_namestieDotazník pozostáva zo zoznamu šestnástich oblastí života v meste. Občania hodnotia každú oblasť samostatne číslicami od 1 do 5, pričom 1 predstavuje najmenšiu mieru spokojnosti a 5, naopak, najvyššiu možnú mieru spokojnosti. Neudelenie hodnotenia znamená, že občan nevie posúdiť problematiku danej oblasti.

Cieľom PHSR 2014 – 2020 je zlepšenie kvality života v meste pod Pustým hradom a prijatie opatrení, ktoré napomôžu samotnému rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Zvolenčania budú môcť takto vyjadriť svoj názor každoročne až do roku 2020. Vyplnený anketový lístok je potrebné doručiť do 11. apríla poštou na adresu Mestského úradu, odbor rozvoja mesta, taktiež je možné ho odovzdať v Informačnom centre mesta alebo ho odoslať prostredníctvom on-line formulára. Traja účastníci ankety majú navyše možnosť získať za vyplnenie dotazníka monografiu a propagačné materiály mesta Zvolen. Anonymný dotazník a bližšie informácie k jeho vypĺňaniu sú zverejnené na webovej stránke strategia.zvolen.sk