RÚVZ BB (M. Tolnayová) | 5.4.2012

Alergici sa musia mať na pozore, peľu je v ovzduší čoraz viac

Veľké výkyvy teplôt v týchto dňoch podľa predpokladov poznačili aj úroveň hladín peľu v ovzduší na celom území Slovenska. Súbežne sa v 13. kalendárnom týždni v celkovom sumáre vyskytovali alergologicky významné koncentrácie peľu liesky, jelše, hrabu a brezy, ktoré pri kumulácii v ovzduší mohli spôsobovať alergikom výrazné problémy.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

Navyše sa na celom území SR už rozbieha aj peľová sezóna brezy. Jej najvyššie koncentrácie v uplynulom týždni namerali v Bratislave – 1448 peľových zŕn v metri kubickomvzduchu, v Trnave to bolo 760 peľových zŕn a v Nitre 541 peľových zŕn v metri kubickomvzduchu. Ostatné monitorovacie stanice (Banská Bystrica, Košice, Žilina a Trnava) zachytili peľ brezy zatiaľ len v nižších až stredných koncentráciách. „Peľ jelše a liesky v ovzduší sme zachytili už len v nižších až stredných koncentráciách, výnimku tvorila Žilina, kde začiatkom týždňa ešte peľ liesky dosahoval vysoké koncentrácie. Pribudol peľ hrabu z čeľade lieskovitých. Ochladenie v závere týždňa prinieslo pokles denných hladín peľu v ovzduší na celom našom území. Druhové spektrum peľu dopĺňal okrem už uvedených druhov ešte peľ jaseňa, topoľa, vŕby, brestu, javora, cyprusovitých-tisovitých, pribudol prvý peľ duba. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium,“ konštatovala RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku.

Prognózy na tento týždeň alergikom neprinášajú dobré správy. Nižšie denné a nočné teploty týchto dní síce pribrzdili kvitnutie ďalších druhov drevín, ale koncentrácie silných alergénov v ovzduší, ako peľ drevín jelše, liesky, brezy a hrabu sa v ovzduší naďalej kumulujú. Peľové koncentrácie jelše a liesky budú klesať, avšak postupne budú narastať denné koncentrácie peľu brezy a hrabu na celom území Slovenska. Vplyvom teplejšieho počasia sa v tohtoročnej netypickej peľovej sezóne môže tiež urýchliť prvé kvitnutie tráv z čeľade lipnicovitých, ktorých peľ je pre alergikov mimoriadne dráždivý a spôsobuje im problémy.