Ak sa chystáte stavať rodinný dom, ktorý bude mať viac, než len jedno podlažie, k základným prvkom takéhoto domu pribudne aj schodište. Veď ako inak by ste chodili medzi podlažiami?

Podľa sklonu a podľa zmyslu výstupu

Zatiaľ čo v starších domoch bolo zvykom schodište nejakým spôsobom skryť, v súčasnosti môže byť aj skvelým dizajnovým prvkom interiéru domu. Pri výbere schodišťa vás totiž čaká veľké množstvo rôznych variant. Odlišujú sa jednak materiálom, napríklad výroba drevených schodov sa v súčasnosti teší veľkej obľube, ale aj inými vlastnosťami. Poďme sa na ne pozrieť.

Začneme sklonom. Podľa sklonu delíme schodištia na viacero skupín, pričom za bežné sa považujú schodištia so sklonom v rozmedzí 25° – 35°. V rodinných domoch sa však môžeme stretnúť niekedy aj s miernejším schodišťom (20° – 25°) či so strmejším, prípadne až s rebríkovým do 50°.

Deliť schodištia je možné aj podľa zmyslu výstupu. Tu poznáme schodištia s priamym výstupom z podlažia na podlažie, pravotočivé, ktoré sa pri výstupe z podlažia na podlažie zatáčajú doprava, a ľavotočivé, ktoré sa zatáčajú doľava.

Podľa tvaru výstupnej čiary

Podľa tvaru výstupnej čiary poznáme tri typy schodíšť. Priamočiare, ktorých ramená sú zostavené z rovných stupňov a ich výstupná čiara je priamka vedená v strede schodišťového ramena. Tie môžu byť delené na jednoramenné, dvojramenné, trojramenné, štvorramenné a viacramenné či združené.

Ďalej poznáme zakrivené schodištia, ktorých ramená sú zostavené zo stupňov, ktorých šírka sa mení. Ich výstupná čiara je krivka. Sem patria kruhové, elipsovité, točité schody a v zvláštnych prípadoch aj schodištia iných tvarov.

Tretím typom sú zmiešanočiare schodištia. Pochopiteľne, výstupnú čiaru schodíšť tohto typu tvoria priamky aj krivky. Delíme ich na schodištia s plynulým oblúkom a druhú variantu, ktorou sú schodištia s lomeným oblúkom.