Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo svojej 74. sezóne ponúkne divákom premiéry piatich nových titulov ako i množstvo podujatí v znamení spoločného motta DOMOV. Začiatok sezóny do divadla priniesol aj niekoľko personálnych zmien a oslavu jubileí.

Príjemným spestrením v úvode aktuálnej sezóny DJGT bude druhá premiéra inscenácie Dobrý ročník autora Alda Nicolaja, ktorým si divadlo v piatok 9. septembra o 18.30 hod, pripomenie osemdesiatiny herca Štefana Šafárika. Inscenácia v réžii umeleckého šéfa Petra Palika je venovaná životným jubileám dvoch nestorov umeleckého súboru.  Štefan Šafárik spolu s Vladimírom Rohoňom na javisko prinášajú osobitý taliansky šarm, humor a búrlivé emócie. Slávnostnú atmosféru tohto večera umocní aj predstavenie ďalších vzácnych jubilantov: Zlatice Gillovej, Magdy Matrtajovej, Andreja Turčana a Svetlany Hank Sarvašovej. Ich umelecké profily v skratke mapuje brožúra DJGT Naši jubilanti, ktorá bude uvedená do života v pokračovaní premiérového večera.

Súbežne s prípravami slávnostného otvorenia sezóny sa rozbehlo aj skúšobné obdobie divadelnej rozprávky Zázračná cesta králika Eduarda. V dynamickom príbehu na motívy knihy Kate DiCamillo v úprave a réžii Petra Palika sa detský divák spoločne s hlavným hrdinom vydá na dobrodružné putovanie za strateným domovom. Vďaka svojej ceste však spozná ešte omnoho viac: lásku, samotu, súcit i priateľstvo. Divadlo JGT uvedie rozprávku v slovenskej premiére 23. októbra 2022.

Ďalšou novinkou v repertoári bude originálna komédia Mariusa von Mayenburga Perplex, ktorú špeciálne pre zvolenské divadlo preložil režisér a dramatik Lukáš Brutovský. Réžie hry s majstrovsky formulovanými otázkami, týkajúcimi sa partnerského spolunažívania súčasnosti sa zhostí Ján Luterán, ktorého režijný rukopis sa vyznačuje osobitým humorom a ironizujúcim ladením. Premiéra je naplánovaná na 16. decembra 2022.

Druhá polovica sezóny sa tiež bude venovať regionálnym témam s univerzálnym presahom. Unikátny javiskový tvar v réžii Petry Tejnorovej pod pracovným názvom Sme krajina v spojení s odbornými diskusiami preskúma lokálnu environmentálnu tematiku. Okrem tematizovania udržateľnosti sa projekt zameria aj na zelený rozmer samotnej prípravy inscenácie, čím podporí enviro-program Zelená scéna DJGT. Autorský projekt významnej českej divadelníčky bude mať premiéru 17. marca 2023.

Ďalšia inscenácia DJGT, ktorá sa dokumentárnou formou povenuje rekonštrukcii menej známych skutočností z lokálnych dejín, má názov Hauerland. Je to historické označenie pre oblasť stredného Slovenska, v ktorej po stáročia spolunažívali slovenská a nemecká entita. Po porážke Hitlera v druhej svetovej vojne boli v zmysle kolektívnej viny nemeckí spoluobčania zbavení základných ľudských práv a násilne vysťahovaní. Inscenácia pod autorskou a režijnou taktovkou Petra Palika bude vyvrcholením sezóny s mottom DOMOV a jej premiéra otvorí 49. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské.

ZÁSADNÉ PERSONÁLNE ZMENY

Nastávajúca sezóna priniesla do zvolenského divadla aj niekoľko personálnych zmien: pred začiatkom aktuálnej sezóny ukončila z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku svoje pôsobenie dlhoročná riaditeľka DJGT Jana Raffajová. Niekoľko zmien nastalo i v umeleckom súbore.

Doterajší členovia Ján Marcinek a Vladena Škorvagová už budú v predstaveniach účinkovať ako hosťujúci herci. Do umeleckého súboru však pribudli nádejný herec Ondrej Ferko a šepkárka Darina Tutková.  S DJGT sa v polovici septembra rozlúči i dlhoročná dramaturgička Uršuľa Turčanová a divadlo bude interne spolupracovať s lektorkou dramaturgie Barborou Cannerovou.

V sezóne 2022/2023 chce teda DJGT prispieť k hľadaniu kvalít, ktoré tam, kde sa cítime doma, môžeme prinášať našim reálnym, aj pomyselným susedom. A tiež k hľadaniu kvalít, ktoré nás vnútorne napĺňajú, obohacujú, spôsobujú vzrušenie a radosť – teda to, čo je pre každého z nás unikátne, čo formuje vlastnú identitu a cez identitu aj DOMOV.