Ľudia vo Zvolene sú aktívni a schopní pretvárať svoje prostredie. Potvrdilo to vyhodnotenie výziev Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých, ktoré mesto Zvolen vyhlásilo vo februári tohto roka.

Občania si v termíne od 1. do 28. februára mohli podať žiadosť o získanie financií na svoj malý projekt. Projekty sa mali týkať verejných priestranstiev a problémov, ktoré občania v spoločnosti identifikovali. Dôležité bolo, aby realizácia projektov prebiehala dobrovoľnícky. „Keď sme túto výzvu spustili pred dvoma rokmi, mala veľký úspech. Naštartovala občanov na jednotlivých sídliskách a tí začali ešte aktívnejšie pristupovať k svojmu okoliu,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Na Zlatom Potoku vznikol tzv. Živý park, na Západe občania vybudovali komunitnú záhradku a v centre mesta revitalizovali ihrisko.

„Tento rok sme vyhlásili aj výzvu pre mladých ľudí. Ukázalo sa, že mladí ľudia vedia byť rovnako aktívni ako dospelí. Zaujíma ich priestor, v ktorom žijú a sú ochotní ho pretvárať,“ dodáva primátorka.

Tento rok sa do výzvy Krajšie priestory zapojili štyri projekty. Porotu zaujali tri – grafiti maľba na budove na Podborovej, Eko projekt pod Pustým hradom a revitalizácia ihriska na Podborovej. Projekty sa vo všeobecnosti týkali verejných priestorov a životného prostredia. Jozef Spodniak alias Panika71 nadviazal na svoje street art umenie na budove kultúrneho domu na Podborovej.

„Mojím cieľom je, aby sa človek, ktorý ide do práce, potešil, aby nevidel len šedú stenu. Okrem toho je street art spôsob, ako priniesť umenie priamo k ľuďom,“ hovorí Jozef Spodniak, ktorý na Podborovej postupne vytvára pouličnú galériu. Občania zo združenia Podborovský spolok zase prišli  s iniciatívou zrevitalizovať jedno z ihrísk. Dobrovoľnícky, svojpomocne.

Tretím projektom je Eko projekt Pustý hrad. Ide o zhotovenie a osadenie informačnej tabule, ktorej cieľom je upozorniť obyvateľov na znečisťovanie. „S priateľmi chodíme často na turistiku a kým do hôr ideme s prázdnym ruksakom, dole sa obvykle vraciame s ruksakom plným odpadu,“ hovorí Michal Žihľavník, autor projektu. „Turistický chodník na Pustý hrad je často navštevovaný, preto je na mieste okoloidúcich vzdelávať o odpadoch,“ dodáva Žihľavník, ktorý má v pláne zorganizovať v tejto lokalite aj dobrovoľnícku brigádu.

NOVINKOU SÚ PROJEKTY DETÍ

Mesto Zvolen je od roku 2016 Komunitou priateľskou deťom a mladým ľuďom. „Uvedomujeme si, že je dôležité, aby sa mladí ľudia cítili vo svojom meste dobre a aby tu ostávali. Cena od Nadácie pre deti Slovenska nás naštartovala robiť ešte viac aktivít zameraných na mladých ľudí,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Mesto preto spustilo aj výzvu na projekty mladých ľudí. Do výzvy Mesto (pre) mladých sa zapojilo celkovo päť projektov, odborná porota vybrala tri. „Medzi projektmi sa objavili aj typicky mládežnícke aktivity, ale aj projekty škôl a žiakov. Napr. súbor cestovateľských večerov je projekt, za ktorým cítiť, že sú za tým naozaj mladí ľudia,“ hovorí Aneta Chlebničanová z Nadácie pre deti Slovenska, členka poroty.

Okrem cestovania deti prišli s iniciatívou vlastnoručne si pretvoriť školský dvor na 1 ZŠ Jilemnického na tzv. Hrajisko. „Žiakom bude poskytnutá reálna príležitosť vytvoriť si zaujímavé a hravé prostredie v prospech vlastných športovo-zábavných aktivít,“ píše Zuzana Trnková, mamina autorky projektu. Posledným oceneným projektom mladých bol projekt Centra univerzitnej pastorácie, ktoré oslávi tento rok 20. výročie svojej činnosti. „Chceme formou výstavy zdokumentovať začiatky a pôsobenie centra, pripraviť grilovačku, prednášku o ekológii a pri tej príležitosti pripraviť sedenie z paliet. Týmto chceme vytvoriť priestor a príležitosť na stretnutie mladých ľudí,“ hovorí autor projektu Štefan Moravčík.

Všetky projekty budú podporené žiadanými sumami. Výsledky práce občanov by mali byť viditeľné do troch mesiacov.