Výkonnosť pracovníkov je najdôležitejším aspektom správneho vedenia výrobného procesu. Hala plná zamestnancov, ktorí nie sú schopní plnohodnotne pracovať nemá žiadnu perspektívu na plnenie dôležitých úloh, ktoré jej môžu priniesť zisk. Ako zlepšiť výkonnosť pracovníkov a tým podporiť kvalitu a efektivitu samotného výrobného procesu?

V prvom rade je dôležité v tejto problematike podotknúť, že nemá univerzálne riešenie. Existuje viacero prístupov, ktorým sa dá zlepšiť kvalita pracovníkov a tým sa dá aj zvýšiť výkonnosť samotného procesu. Súčasná doba kladie obrovské nároky na pracovníkov a manažérov, aby vedeli systematicky pracovať a tým aj budovať kvalitný systém v rámci celej prevádzky.

Výberové konanie

Začať treba od samotného začiatku a to najmä výberom kvalitných zamestnancov na pozície v rámci celého výrobného procesu. Je dôležité voliť zodpovedných, kvalifikovaných a šikovných ľudí. Základom pre celý výberový proces je riadne výberové konanie, ktoré dokáže zhodnotiť rozsah schopností účastníka a tým aj jeho vhodnosť na danú pozíciu. Voliť sa dajú rôzne varianty od bihaviorálny pohovoru, cez testy, či odborné preskúšanie. Postup závisí predovšetkým od požadovaných kompetencií na danú pracovnú pozíciu.

Vzdelávanie zamestnancov

Efektívny spôsob zlepšenia výkonnosti pracovníkov predstavuje rovnako aj systematické vzdelávanie. Realizácia je vhodná prostredníctvom interného vzdelávania v rámci firmy alebo v spolupráci s externou firmou. Interné vzdelávanie funguje na základe development centra, ktorý slúži na hodnotenie zamestnancov a ich potenciálu. Vďaka tomu je vynikajúcou pomôckou pri hodnotení kariérneho rozvoja a rastu pracovníkov, ako aj samotnej prevádzky.

Jednorazové školenie vo svojej podstate nemá žiadaný efekt, oproti dlhodobému a systematickému budovaniu informovanosti. Kontinuálne vzdelanie umožňuje účastníkom hodnotiť úroveň svojich vedomostí a prehlbovať svoje nadobudnuté odborné vedomosti a špecializáciu. Rovnako vhodnou metódou na vzdelávanie je koučing, ktorý slúži ako vzdelávací cyklus s intenzívnym personálnym a profesionálnym rozvojom osôb. Riadi sa konkrétnymi pravidlami a podnecuje pochopenie súvislostí, čím zvyšuje vnútornú angažovanosť k vlastnému zdokonaľovaniu.

Zvyšovanie výkonnosti pracovníkov je podmienené najmä kvalitou kvalifikácie pracovníkov, ale rovnako aj ich angažovanosťou k sebazdokonaľovaniu. Pracovné nasadenie je možné zlepšiť sústavným tímovým zdieľaným hodnôt so zameraním na odbornú kvalifikáciu v danej odbornej špecializácii. Potom vám už stačí len obrovská montovaná hala a samotná výroba bude omnoho efektívnejšia.