PR článok | 20.3.2014

Ako dediť bez hádok?

Dedičské konanie – situácia, ktorá nie raz dokázala naštrbiť dovtedy fungujúce vzťahy. Traja súrodenci dedia po svojom bezdetnom bratovi. Zanechal poslednú vôľu, v ktorej všeobecne uviedol, že svoju pozostalosť zanecháva svojej sestre a dvom bratom, ktorí si to majú rozdeliť podľa vlastného uváženia. Ide o značnú finančnú hotovosť, rodinný dom  a pozemky s rôznou hodnotou. Sestra, ktorá ma aj kontaktovala, chcel mať aspoň mierne zadosťučinenie za opateru svojho chorého brata. Chcela, aby jej súrodenci prenechali dom so záhradou a rozdelili si medzi sebou pozemky. Finančná hotovosť by šla rovným dielom. Kontaktovala som teda aj týchto dvoch bratov, ktorí mali na vec svoj pohľad a svoju predstavu o delení. Stretli sme sa spoločne a skúsili nájsť aspoň nejakú zhodu. Predložili svoje návrhy a skúsili sme nájsť riešenie bez zbytočných emócii. Smerovalo to evidentne k vzájomnej dohode.

Keďže nie som právnik a určite je dobré aby mali spísanú dohodu, ktorá má aj právnu váhu, odporúčala som dedičom využiť službu mediátora. Ide síce už o spoplatnenú avšak finančne nie náročnú službu. Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, ktoré vznikajú v občianskych, rodinných, pracovných, zmluvných, obchodných a ostatných vzťahoch formou mediačnej dohody uzavretej medzi účastníkmi mediácie prostredníctvom kvalifikovaného mediátora.

Jana Lajošová - profesionálny kouč, poradňa SliačMediácia je rýchla, lacná a efektívna možnosť vyriešiť váš spor alebo konflikt, i keď ide ešte o pomerne málo známy spôsob. Čo sa mi však veľmi páči je, že niektoré mestské úrady  vedia poskytnúť priestor mediátorom pre ich mediačnú službu, napríklad prenájmom kancelárie. Mesto si na druhej strane môže uplatniť zľavy pre svojich občanov za služby, ktoré využijú u takéhoto mediátora.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač – bezplatne
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.