Zvolen ako jedno z mála väčších okresných miest doteraz nemalo na magistráte vytvorenú pozíciu hovorcu či tlačového tajomníka. Nové vedenie mesta to mení a od prvého apríla by mali na zvolenskom mestskom úrade vzniknúť hneď dve pracovné pozície hovorcu, respektíve refrerenta pre styk s verejnosťou.

zvolen msu printscreen mestsky uradInformácie o výberovom konaní zverejnilo v týchto dňoch na svojej stránke Mesto Zvolen. Výberové konania na hovorcovské pozície pritom nebývajú samozrejmosťou, keď o výbere takýchto najbližších spolupracovníkov často rozhodujú priamo zvolení primátori či určení vedúci pracovníci.

Záujemcovia o hovorcovskú pozíciu zvolenskej samosprávy môžu svoje žiadosti posielať do 15. marca. Medzi požiadavky mesta pre obsadenie postu patria vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti žurnalistiky, masmediálnej komunikácie či politológie, výborná schopnosť verbálneho a písomného prejavu, aktívne ovládanie anglického jazyka či aspoň dvojročná skúsenosť s prácou v oblasti médií. Podrobnosti nájdu uchádzači na tejto adrese…

Na rozdiel od iných samospráv, ktoré svojich obyvateľov oslovujú takmer na dennej báze tlačovými správami pre elektornické médiá, mesto Zvolen v posledných rokoch takto postupovalo len v ojedinelých prípadoch a o svojej činnosti informovalo často len úradníckym a oficiálnym spôsobom.