Európsky kontinent rozsvietia 1. mája 2011 Európske solárne dni. Cieľom viac ako 5000 akcií v 17 krajinách bude počas prvých dvoch májových týždňov poukázať na výhody správneho využívania energie zo slnka a taktiež zvyšovať verejné povedomie najmä v súvislosti s fotovoltickou a solárnou termálnou energiou.

Zvolen sa ocitol medzi viac ako 50 slovenskými akciami na podporu solárnej energie vďaka spoločnému projektu Združenia Slatinka, Materskej školy Centrum na Zlatom Potoku a Mesta Zvolen. V rámci neho bol v materskej škole inštalovaný solárny systém na ohrev úžitkovej vody a pripravuje sa aj osvetlenie areálu materskej školy, ako aj verejných priestorov v dedine Slatinka. Finančné prostriedky na tieto aktivity sú z Globálneho environmentálneho programu.

V rámci Európskych solárnych dní budú vo Zvolene aktivity sústredené najmä na pondelok 2. mája 2011. Priamo v Materskej škole Centrum v poobedných hodinách bude pre deti pripravené maľovanie, hry a kreslenie obrázkov na výstavu, ako aj divadielko o obnoviteľných zdrojoch energie. Pre dospelých budú pripravené informačné materiály a samozrejme obhliadka inštalovaného solárneho systému s odborným vysvetlením jeho fungovania od dodávateľa. Materskú školu navštívia aj členovia Komisie životného prostredia pri MsZ, ktorí sa spolu s poslancami za danú mestskú časť budú venovať environmentálnym problémom tejto časti mesta a prezrú si aj zrekonštruovanú MŠ. Kresby detí, ako aj informácie o inštalovanom solárnom systéme v materskej škole a informácie o solárnej energii vôbec budú vystavené od 13. mája 2011 vo vstupnej hale Mestského úradu vo Zvolene.

Na Slovensku je podľa odhadov Európskej federácie solárneho termálneho priemyslu (ESTIF) a jedného z najväčších výrobcov solárnych systémov v Európe, slovenskej firmy Thermosolar, doteraz nainštalovaných okolo 123 000 m2 solárnych kolektorov na ohrev vody. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku bolo ku koncu roka 2010 nainštalovaných spolu okolo 3 900 000 m2 solárnych termálnych systémov.úcnosť!

Európske solárne dni vznikli a začali pôvodne v roku 2002 v Rakúsku udalosťou známou ako „Deň slnka“. Pozitívna odozva podporila organizátorov, aby rozšírili túto akciu do celoeurópskej kampane trvajúcej niekoľko týždňov. Cieľom Európskych solárnych dní je propagovať využívanie solárnej energie v Európe cez širokú škálu podujatí: veľtrhy, dni otvorených dverí, návštevy solárnych inštalácií, preteky solárnych zariadení, prezentácie, debaty, a pod. Počas posledných 9 rokov zaznamenala táto iniciatíva stúpajúci počet podporovateľov a zapojených obyvateľov: v roku 2010 sa po celej Európe konalo viac ako 6500 podujatí. V roku 2011 je plánovaných viac ako 5000 akcií na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni.

Tento rok sa Slovensko pripojí prvýkrát k tomuto unikátnemu projektu, pričom iniciatívu nad organizáciou a kampaňou prevzala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency). Projekt je podporovaný cez program Európskej komisie Inteligentná Energia Európa.

Viac informácií nájdete TU.