Posledný júlový deň (31.) je totiž posledným dňom, kedy sa slovenské obce môžu prihlásiť do súťaže Dedina roka 2011. Šiesty ročník tejto súťaže bol vyhlásený koncom júna pri príležitosti Dní vidieka v Národnej rade Slovenska. Vyhlasovateľmi súťaže o titul Dedina roka 2011 sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Mottom tohtoročnej súťaže je: Budúcnosti na stope.

Dedinou roka 2009 sa stala Dobrá Niva (okres Zvolen)

Súťaž, ktorá sa koná každý druhý rok, umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle trvalo udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka sa v súťaži udeľujú ocenenia v kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Držiteľ prestížneho titulu Dedina roka 2011 bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európska cena obnovy dediny 2012.

Uzávierka prihlášok je 31. júla 2011. Prihlášky do súťaže Dedina roka 2011 a viac informácií na: www.obnovadediny.sk. Od 5. augusta 2011 bude na portáli www.e-obce.sk prebiehať internetové hlasovanie o NAJ obec.

Dedinou roka 2009 sa stala Dobrá Niva (okres Zvolen), ktorá následne v roku 2001, v 11. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, v konkurencii 30 obcí z 11 krajín Európy, získala Európsku cenu obnovy dediny za mimoriadne výkony vo viacerých oblastiach obnovy dediny…