Vedenie  Nemocnice AGEL Zvolen aj v tomto roku zorganizovalo slávnostné oceňovanie sestier. Práve sestry sa do veľkej miery podieľajú na kvalite poskytovanej starostlivosti a spokojnosti ošetrovaných pacientov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek navštívila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Zvolen Stanislava Píšová lôžkové oddelenia, ambulancie a ostatné pracoviská nemocnice, aby osobne poďakovala a odovzdala sladkú pozornosť všetkým, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti.  „Pri poskytovaní a zabezpečovaní starostlivosti o pacientov sú dôležité nielen sestry a pôrodné asistentky, ale neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti sú aj ostatní členovia ošetrovateľského tímu, preto nemôžeme vynechať ani praktické sestry – asistentov, laborantov, rádiologických technikov, sanitárov, pomocných pracovníkov v zdravotníctve a upratovačky. Všetkým tým, ktorí vstupujú do tohto každodenného procesu, na konci ktorého je spokojný a zdravší pacient, patrí nielen moja vďaka, ale aj vďaka celého vedenia Nemocnice AGEL Zvolen,“ povedala Píšová.

Celorepubliková anketa Biele srdce, ktorú organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje sestry a pôrodné asistentky z celého Slovenska, ktoré sú členkami komory. Vo zvolenskej nemocnici pristúpili aj k oceneniu sestier, ktoré nie sú členkami komory, ale na základe odborných vedomostí a zručností, ľudského prístupu a empatie si ocenenie zaslúžia.

„V tomto roku pracoviská nemocnice vybrali 14 sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sú dlhoročne verné našej nemocnici, podieľajú sa na inovatívnych procesoch a medzi ich kvality patrí profesionalita a vysoká odbornosť, no zároveň ľudskosť, komunikatívnosť  a citlivý prístup.,“ uvádza námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Okrem ďakovných listov a kytice kvetov boli ocenené sestry pozvané aj na slávnostný obed s vedením nemocnice. Sestry neskrývali potešenie z ocenenia, ktoré sa im dostalo. „Sme veľmi radi, že vo zvolenskej nemocnici pracujú takéto výnimočné sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú skvelým príkladom aj pre nasledujúce generácie zdravotníckych pracovníkov,“ uzatvára námestníčka zo zvolenskej nemocnice.