V Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene sa najbližší víkend 17. a 18. júna uskutoční tradičné podujatie „Dni ruží v Arboréte Borová hora 2023“.

Kráľovné kvetín, ako sa ružiam zvykne hovoriť, si po obidva dni návštevníci môžu prezrieť v čase od 9.00 do 18.00 h a obohatené o odborný výklad o 10.00 a 14.00 h.

Zbierka ruží sa v Arboréte Borová hora začala budovať súčasne so zbierkou drevín. Zo začiatku mala všeobecný charakter a jej základ tvoril sortiment odrôd, ktorý zhromaždil prof. Pravdomil Svoboda v Arboréte Peklov a v Kostelci nad Černými lesy. Hoci zbierka obsahovala do 1 200 odrôd v počte takmer 14 000 kríkov, jej zloženie sa ukázalo ako málo vhodné pre študijnú zbierku.

Preto v rokoch 1971 – 1973 vznikol návrh na jej odborné zameranie tak, aby zodpovedala celkovému poslaniu a orientácii arboréta. Pôvodný návrh prof. Svobodu – pestovať odolné parkové ruže – bol doplnený o ďalšiu významnú myšlienku – pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého Rakúsko-Uhorska, resp. neskôr Československa, ako aj odrody vyšľachtené šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území.

Dnes je na terasách, vybudovaných v roku 1979,  sústredených takmer 800 odrôd záhonových ruží s osobitne vyčleneným priestorom pre miniatúrne, popínavé a sadové odrody ruží.

Vstupné pre dospelých 3 €, pre žiakov, študentov a dôchodcov 2 €, pre ZŤP a deti od troch do šiestich rokov 1 € a deti do troch rokov majú bezplatný vstup. Milovníci prírody a kvetín nájdu viac informácií na stránke abh.tuzvo.sk.