Vo Zvolene sa bude konať tretí ročník podujatia Mládež za záchranu životov, ktorého cieľom je ukázať, že zachrániť ľudský život dokáže každý, kto má základné poznatky o poskytovaní prvej pomoci. Myšlienka organizácie takéhoto podujatia vznikla v radoch mladých dobrovoľníkov SCK, ktorí v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom aj tento rok na Námestí SNP vo Zvolene ukážu postup záchranárskych prác pri autonehodách, čí iných situáciách, ktoré si vyžadujú rýchly zásah. Súčasťou programu, ktorý sa začína od 14.hod., budú aj aktivity pre najmenších, či exhibícia kynológov SČK Zvolen. 

Pozvanka_SCK_Kaufland_Zvolen-page-001Podujatie je organizované Slovenským Červeným krížom v spolupráci so spoločnosťou Kaufland Slovensko v.o.s. a jeho cieľom je zoznámiť verejnosť s postupom profesionálov pri záchranárskych zásahoch, ale aj poukázať na život zachraňujúci význam prvej pomoci v krízových situáciách. Napriek klesajúcemu trendu smrteľných autonehôd sa ich na Slovensku ročne stane viac než 200, na území VÚC Banská Bystrica takto príde o život priemerne niečo vyše 20 ľudí ročne. Autonehoda sa prihodí náhle a bez varovania, v zlomku sekundy na náhodných okoloidúcich môže závisieť život iného človeka, treba konať rýchlo a s rozhodnosťou, ktorú človek získa nácvikom úkonov prvej pomoci.

Mladí dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža si dali za úlohu ukázať širokej verejnosti, že na správne poskytnutie základnej prvej pomoci, ktorá môže zachrániť život, netreba nič výnimočné. „Často ide o sekundy a bez promptnej pomoci iných ľudí hrozia postihnutému trvalé následky, či smrť, ktorým by sa dalo predísť len jednoduchým postupom, ktorý by zvládol úplne každý,“ hovorí Zuzana Spodniaková zo zvolenského spolku Slovenského Červeného kríža. Vyvrcholením programu podujatia bude aj fingovaná autonehoda, kde dobrovoľníci z SČK Zvolen ukážu, ako v takejto situácii najlepšie postupovať.

Podujatie je organizované s podporou Kaufland Slovensko, ktorý je dlhodobým partnerom Slovenského Červeného kríža. „Znalosť základov prvej pomoci, považujeme za potrebnú výbavu každého človeka, preto plánujeme podporiť podobné iniciatívy so Slovenským Červeným krížom aj v budúcnosti,“ vysvetľuje Martin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland. V auguste tohto roka spoločnosť darovala Slovenskému Červenému krížu nový záchranársky stan, ktorý sa má využívať najmä počas veľkých spoločenských akcií, na ktorých SČK zastrešuje zdravotný dozor, ale aj napríklad počas celoslovenského cvičenia integrovaného záchranného systému v októbri. „Teší nás, že si stan našiel svoje využitie už takto skoro po jeho odovzdaní do rúk Slovenského Červeného kríža,“ dopĺňa M. Gärtner. Spolupráca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. bude v septembri pokračovať už druhým kolom dobrovoľného darovania krvi zamestnancami Kauflandu, ktoré je zabezpečované odborníkmi z SČK. Tento rok sa týmto spôsobom rozhodlo prispieť už 39 zamestnancov.